Udløbsdato slettet for succes-direktør

Ledelsen i Nordea med Christian Clausen i spidsen har udsigt til nyt bonussystem.

Topchef i Nordea Christian Clausen.  Foto: AP/Fredrik Persson

Danske Christian Clausen kan fortsætte som spydspids for Nordea på ubestemt tid.

Det står klart efter, at banken på sin generalforsamling fredag besluttede at fjerne en bestemmelse i Clausens ansættelseskontrakt, der betød, at han skulle trække sig tilbage, når han om knap to år fylder 60 år.

Dermed må bankdirektøren måske vente længere tid, inden han kan tage hul på den pensionspakke, som han har udsigt til i Nordea. Banken havde ved seneste regnskabsaflæggelse reserveret et beløb på 90,5 mio. kr. til topchefens otium.

Bestyrelsen
Nordeas bestyrelse består i den kommende periode af:
  • Björn Wahlroos (formand), Peter F. Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh og Elisabeth Grieg.
  • Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens medlemmer skal udgøre 252.000 euro til formanden (uændret), 108.100 euro til næstformanden og 77.900 euro til hvert af de øvrige medlemmer.
  • Derudover betales et vederlag for arbejdet i bestyrelsens tre udvalg på 20.750 euro til udvalgsformanden og 14.700 euro til hvert af de øvrige medlemmer.

Christian Clausen har stået i spidsen for Nordea siden 2007, og det har han gjort med ganske stor succes. Mens mange aktører i branchen har haft det svært og lider under store nedskrivninger, så rystede Nordea i det forgangne år et rekordresultat på 30,7 mia. kr. af sig i 2012.

Nyt bonusprogram

Den danske bankdirektør kan samtidig glæde sig over udsigten til et nyt bonusprogram. Generalforsamlingen vedtog således nye retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere herunder den administrerende direktør og den øvrige koncernledelse.

"Nordea skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og evne til at levere i henhold til Nordeas kort- og langsigtede mål. Den årlige aflønning består af fast løn og variabel løn," fremgår det af et referat fra forsamlingen.

Incitamentsordning

Hvor man tidligere har tilbudt en kortsigtet variabel løndel og et langsigtet incitamentsprogram, så vil man fremover for at gøre aflønningsformen mere simpel tilbyde en såkaldt incitamentsordning.

Her vil ledelsen blive målt på en række punkter i en periode på et år, og afhængig af resultaterne udbetales et bonusbeløb i kontanter over en fem-årig periode.

Det er et krav, at bonusdelen ikke kan overstige den faste løndel. Det er dog uklart, hvilket lønpotentiale der er indeholdt i ordningen.

Christian Clausen fik efter jubelåret i 2012 yderligere 2,4 mio. kr. i lønposen. Dermed nåede han op på 14,6 mio. kr., hvilket gjorde ham til den bedst lønnede bankdirektør i Danmark.

Aktieudvidelse mulig

Nordeas bestyrelse fik på generalforsamlingen tilladelse til at gennemføre en aktieudvidelse med et beløb svarende til højest 10 pct. af aktiekapitalen. Muligheden er givet for at sikre "en fleksibel og omkostningseffektiv tilpasning af selskabets kapitalstruktur til de nye kapitalkravsregler".

Ligeledes er der givet tilladelse til opkøb af op til 10 pct. af egne aktier, der eksempelvis kan bruges som betaling for køb af andre selskaber.

Der var på generalforsamlingen genvalg til bestyrelsen og formand Björn Wahlroos, men der blev dog plads til et enkelt nyt navn i form af norske Elisabeth Grieg.

Læs også