Skoleskemaet fra 1. april: Kaos

Selv på skolerne med flest tjenestemænd vil der formentlig ikke være undervisning.

Mange tjenestemænd vil ikke engang komme til at undervise under en eventuel lockout.  Foto: Niels Hougaard

Hvis landets folkeskolelærere bliver lockoutet 1. april, vil eleverne komme til at mærke markante ændringer i deres hverdag.

Det bliver vanskeligt at få det til at hænge sammen, derfor overvejer vi i øjeblikket, om vi overhovedet kan holde åbent.

Karsten Hansen, Skoleleder, Høje Kolstrup Skole.

Kun cirka 20 pct. af deres lærere, de tjenestemandsansatte, vil være i stand til at foretage undervisning - og det kommer de måske ikke engang til.

Aabenraa Kommune er den kommune i landet, der har procentvis flest tjenestemænd ansat i folkeskolerne (27,9 pct.).

Men selv her - hvor muligheden for at undervise eleverne under en lockout bør være størst - vil antallet af undervisningstimer være yderst begrænset.

Tror ikke på undervisning

”Jeg tror ikke, der vil være noget undervisning," siger Lisa Holden Christensen, der er skoleleder på Kongehøjskolen med 28 tjenestemænd i Aabenraa Kommune.

Hun understreger dog, at det endnu ikke er endeligt vedtaget, hvorvidt der kan tilbydes undervisning på skolen eller ej.

Heller ikke på Løft Kirkeby Skole i Aabenraa (14 tjenestemænd) forventer skolelederen at kunne tilbyde eleverne undervisning.

”Hvis der overhovedet skulle blive noget undervisning, vil det dreje sig om meget få timer,” siger skoleleder Merete Gissel.

Hvis der overhovedet skulle blive noget undervisning, vil det dreje sig om meget få timer.

Merete Gissel, Skoleleder, Løjt Kirkeby Skole.

Situationen er den samme på Høje Kolstrup Skole (13 tjenestemænd), hvor undervisningen også vil være meget sparsom.

De yngste får tilsyn

I Aabenraa Kommune er det vedtaget, at elever fra 5. klasse og opad må sendes hjem, hvis en lockout bliver en realitet.

Det er en løsning, som man ser sig nødsaget til at bruge på både Kongehøjskolen, Høje Kolstrup Skole og Løjt Kirkeby Skole.

"Vi skal have frigjort nogle ressourcer, så de yngste kan blive passet. Vi ved endnu ikke, hvor skellet kommer til at gå, men vi starter oppefra, og sender klassetrin hjem, indtil vi har ressourcer nok," siger Merete Gissel. Hun understreger dog, at elever under 5. klasse ikke vil blive sendt hjem, og pasningen af dem er sikret.

Opfordrer forældre til at træde til

Også på Kongehøjskolen har man sparsomme ressourcer til pasning. Tjenestemændene må nemlig ikke indgå i ordningen, fordi de ikke må udføre opgaver, som de normalt ikke har.

”Det vil nok ende med, at jeg opfordrer forældre med andre pasningsmuligheder til at udnytte dem, for så vil vi på skolen have kapacitet til at føre tilsyn med de øvrige elever, der er tilbage,” siger Lisa Holden Christensen.

Lockout
  • Den varslede lockout kan tidligst iværksættes 1. april.
  • Forligsmand Mette Christensen kan dog vælge at udsætte den i to uger - når de to uger er gået, har hun mulighed for igen at udsætte konflikten i to uger, hvis hun skønner, det kan gavne konflikten.
  • Hvis der endnu ikke er fundet en løsning, vil lockouten senest blive en realitet 3. maj.

Konkret betyder pasningen, at der vil være voksne til at holde tilsyn med de yngste elever, og som vil stå for forskellige lege og filmvisninger.

"Måske må vi lukke"

På Høje Kolstrup Skole er 13 af skolens 37 lærere tjenestemænd. De fleste af dem underviser de ældre klassetrin. Det betyder, at der skal føres tilsyn med de yngste det meste af dagen, og det kan blive et stort problem for skolen, der kun har 3-4 mand, der kan føre tilsyn.

"Det bliver vanskeligt at få det til at hænge sammen. Derfor overvejer vi i øjeblikket, om vi overhovedet kan holde åbent - om det er forsvarligt, at 3-4 mand skal holde tilsyn med eleverne," siger skoleleder Karsten Hansen.

Ingen af skolerne har endnu grænser for, hvor mange elever en voksen højst må holde tilsyn med.

Skole med 50 pct. undervisning

Anderledes ser det ud på Tinglev Skole. Her kan over 50 pct. af undervisningen stadig forløbe normalt, hvis en lockout bliver en realitet.

Fakta
  • Kongehøjskolen har 934 elever og 28 tjenestemænd. Skolen ligger i Aabenraa.
  • Løjt Kirkeby Skole har 549 elever og 14 tjenestemænd. Skolen ligger i Aabenraa.
  • Høje Kolstrup Skole har 430 elever og 13 tjenestemænd. Skolen ligger i Aabenraa.
  • Tinglev Skole har 410 elever og 13 tjenestemænd. Skolen ligger i Tinglev.

"Vores elever til og med 5. klasse vil næsten have deres almindelige skema, dog vil nogle af undervisningstimerne være erstattet med tilsyn," siger viceinspektør Iben Vind-Hansen og forklarer, at der vil være nogle aflyste dage for eleverne i overbygningen.

To klasser vil slet ikke kunne mærke en lockout, fordi deres lærere tilfældigvis alle er ansat som tjenestemænd.

Forhandlinger fortsætter fredag

Om lockouten bliver en realitet, afgøres i forligsinstitutionen, efter at forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening, KL, og folkeskolelærerne er gået i hårknude.

Parterne er uenige om lærernes arbejdstidsaftale. Lærerne vil gerne holde fast i en arbejdstidsaftale, mens KL ønsker et opgør med aftalen, så lærerne kan være på skolerne i flere timer.

Skriv til os
  • Hvordan griber man en eventuel lockout an på dit barns skole?
  • Send os en mail og om, hvad en lockout kommer til at betyde for dig og dit barn.

Derfor er forhandlingerne endt i forligsinstitutionen, hvor parterne igen skal mødes på fredag.

Konflikten ophører, enten når parterne når til enighed eller når Folketinget laver et lovindgreb.

Læs også