En palle grænse-øl fører til ny praksis

En uholdbar forklaring om et enormt privatforbrug af bajere gav alligevel lidt medhold.

Foto: Martin Lehmann/Polfoto

Danskere på storindkøb af afgiftspligtige varer som f.eks. øl, skal nu slippe lidt mildere, hvis grænsekontrollen napper dem med alt for meget ombord.

Praksis

Indtil nu:

Det har hidtidig været praksis, at hvis en privatperson medbringer en mængde varer, som ikke kan anses for at være til eget brug, skal der betales afgift af hele partiet uden fradrag af en mindre mængde til eget brug.

Fremover:

Det vil fremover være muligt at træffe en afgørelse, hvor de indførte varer opdeles i en mængde til eget brug og en mængde, som ikke er til eget brug.

Dommen omhandler konkret øl- og vinafgiftsloven, men har betydning for alle punkafgiftslove, bl.a. også mineralvandsafgiftsloven og chokoladeafgiftsloven.

(Kilde: Skat)

Skat ændrer praksis efter en konkret sag:

I de 12 år, en dansk statsborger arbejdede i Grønland, drog han hvert år hjem til en gedigen, våd sommer.

Boende i et sommerhus i fem uger fik den alt, hvad spiserøret kunne klare af øl. Der blev drukket tæt hver dag og især ved de to, traditionsrige fester, som han holdt for at sige henholdsvis goddag og farvel til sine mange familiemedlemmer og gode venner.

Derfor var han som sædvanligt i 2008 indledningsvist på indkøb med sin bror, og traileren var hægtet på Peugeot'en, for det var ikke nemt at pakke en hel palle Slots Classic ind i selve bilen.

2.592 dåser øl

Øllet blev købt i en grænsebutik på tysk side, men på dansk side blev han standset.

Hans snak om et stort privatforbrug havde grænsekontrollen hørt før, så manden (navn ikke oplyst i retsudskriften, red.) fik beslaglagt de 2.592 dåser øl, svarende til 855 liter. Øllet blev anset for at være til videresalg.

Denne beslaglæggelse skyldtes, at når man indfører så store mængder til erhvervsmæssigt formål, skal man være tilknyttet den danske pantordning for de tomme dåser. Og det var manden ikke.

Han blev behandlet ud fra den tilgang, at øllene skulle sælges videre. I den situation har retningslinjerne været, at så skal hele partiet anses for at være til dette formål.

Derfor blev han bedt om at betale såvel afgift af øllet som moms.

Sagen har gået sin gang gennem hele systemet og er endt i Vestre Landsret med en dom, der ikke 100 procent støtter myndighederne i Danmark.

Ny praksis

Det fører nu til, at Skat ændrer praksis for, hvordan grænsekontrollen skal håndtere sager om mistænkelige stor-indkøb.

Kort fortalt skal Skat nu anerkende, at der kan være varer med i samme bil til såvel privat som ikke-privat forbrug.

Den tilgang betød i Vestre Landsret, at manden med de 855 liter øl måtte indføre 110 liter til privatforbrug.

Det blev også fastslået, at han jo ikke drev selvstændig virksomhed i Danmark. Derfor skulle han ikke afkræves moms.

Derfor fik han nogle af pengene tilbage, ligesom han fik erstatning for det beslaglagte øl, fordi han som ikke-erhvervsdrivende heller ikke skal være tilknyttet nogen pant-ordning.

For langt ude

Hele vejen igennem klage- og retssystemet fastholdt den hjemvendte bror stædigt, at hele pallen med øl var beregnet til et par store fester med 60-70 deltagere og derimellem tæt, dagligt drikkeri.

Men selvom dommerne lagde til grund, at der blev drukket i snit 12 øl pr. festdeltager, stod det klart, at manden selv skulle drikke omkring 30 øl om dagen i cirka 35 dage.

Selvom han uden tvivl var en gæstfri vært, tvivlede Skat på, at han kunne konsumere så meget.

En ny palle

Beredvilligt forklarede manden i øvrigt, at han altså havde hentet en palle øl i Tyskland hvert eneste år, han var hjemme på ferie i en god måneds tid. Og traditionen tro lod han eventuelle tiloversblevne øl stå til sin bror.

Han forklarede også, at beslaglæggelsen den sommerdag i 2008 ikke gav en kedelig fest. For han kørte bare af sted igen og havde mere held med sig til at slippe igennem anden gang.

Læs også