Mediehus lukker boligblad

Syv fyres og to stillinger genbesættes ikke på Benjamin Media.

Screendump: Benjamin Media

Benjamin Media nedlægger ni redaktionelle stillinger og fyrer i den forbindelse syv af husets 110 medarbejdere.

Magasinhuset skal give et markant bedre resultat i 2013 end i 2012, siger Jesper Buchvald, adm direktør i Benjamin Media, i en pressemeddelelse.

Markante oplagsfald

Benjamin Media, der er ejet af Bonnier Publications, offentliggør ikke separate regnskaber. Men 2012 har været præget af markante oplagsfald.  I andet halvår faldt oplaget samlet med 10 pct., hvilket oversteg konkurrenterne Aller og Egmont.  Samlet kom Bonnier Publications ud af 2012 med et resultat, der var 15 pct. lavere end 2011.

"Besparelserne er en del af en proces, hvor vi har været igennem alle vores aktiviteter for at forbedre rentabiliteten. Blandt andet har vi gennem det sidste år set meget på lønsomheden i vores oplag og skåret alle ikke rentable aktiviteter fra. Det har betydet et lille fald i oplag nogle steder, men en markant forbedring af resultaterne. Det er en proces, vi regner med at fortsætte," siger Jesper Buchvald i pressemeddelelsen.

Benjamin Media blev smeltet sammen med Bonnier Publications i efteråret 2011. I den forbindelse overtog Benjamin ansvaret for Bonnier-titlerne Bo Bedre og Penge og Privatøkonomi. Bonners samlede annoncesalg blev desuden lagt over i Benjamin. I den forbindelse blev der skåret otte stillinger i annoncesalget.

Reduktionen i bemandingen er en forlængelse af den sammenlægning, siger Jesper Buchwald.

"Nu føler vi, at vi har så stærkt et redaktionelt miljø på Benjamin, at det er oplagt at samarbejde på tværs af redaktionerne, og det er det, der gør, at vi er i stand til en sammenlægning af en del stillinger på vores redaktioner, uden det går ud over de enkelte magasiners DNA".

BoligPlus lukker

I samme ombæring lukker Benjamin magasinet BoligPlus. Den sidste udgave af magasinet udkommer i april. 

Viceadm. direktør i Bonnier Publications udtalte i går til MediaWatch, at der ikke var udsigt til at lukke magasiner i Bonniers portefølje.

”BoligPlus har været på markedet i to år, og selvom investeringen har været lille, og vi har været meget glade for magasinet, må vi konstatere, at det er vanskeligt at skabe en langsigtet lønsom forretning,” siger Jesper Buchvald i pressemeddelsen.

Magasinet tabte i løbet af 2012 knap 20 pct. af sit oplag og udkom i andet halvår gennemsnitligt i 13.800 eksemplarer.

Bonnier-resultat falder 15 pct. 

Læs også