Rådgiver: Brøndby Stadion er "risky business"

Køber af Brøndby Stadion kan stå med ubrugeligt stadion, hvis Brøndy ikke klarer den.

Ifølge Brøndbys årsregnskab er stadionet i god forfatning, men der må dog påregnes årlige vedligeholdelsesudgifter for omtrent 2 mio. kr. Foto: Per Folkver

Igennem snart mange måneder har ledelsen i det økonomisk trængte fodboldselskab Brøndbyernes IF A/S ledt efter en løsning.

Der er fortsat tvivl om en forestående aktieemission, og i mellemtiden er forlydender om et salg af klubbens stadion taget til. Angiveligt er erhvervsmanden Michael Henriksen, der er kendt for ejerskabet af fragtselskabet City Container, i spil som ny ejer af fodboldanlægget.

Brøndby 2012
  • Selskabet kom ud af 2012 med et underskud før skat på 266,6 mio. kr.
  • Koncernens egenkapital er faldet med 267,8 mio. kr. til 59,9 mio. kr. ved årets afslutning i 2012.
  • Faldet skyldes primært årets negative resultat, hvoraf 245 mio. kr. skyldes nedskrivninger på bygninger og kontraktrettigheder samt hensættelser til Kasi ApS og Feriepengesagen.
  • Med de nuværende aftaler er der likviditet i koncernen til at fortsætte driften frem til ultimo maj 2013.
  • Der er et behov for at få tilført yderligere ca. 50 mio. kr. i likviditet senest ultimo maj 2013 for at sikre driften i resten af 2013.
  • Brøndby er aktuelt placeret tæt på nedrykningsstregen i Superligaen. En nedrykning skønnes at ville koste yderligere 25 mio. kr.
Kilde: Årsregnskab Brøndbyernes IF Fodbold A/S 2012

I den dele af pressen har der været forlydender om en salgspris på 150 mio. kr. og en husleje på 6 mio. kr. årligt. Det har ingen parter ønsket at bekræfte. Under alle omstændigheder har Michael Henriksen udbedt sig tænke- og regnetid, og så skulle han være klar med en afklaring efter påske.

Lejeren er problemet

Spørger man i erhvervsmæglerbranchen skal han dog tænke sig endog ganske godt om, inden han skriver under på en købsaftale.

"Jeg synes, at det lyder som risky business (en risikabel forretning, red.) . Problemet er, at lejeren er i økonomiske problemer, og hvis klubben ikke klarer den, så står man med et ubrugeligt stadion, der ikke kan sælges, fordi der ingen lejer er," siger seniorrådgiver Sami Post fra DN Erhverv.

Han tvivler samtidig på, at det kan blive en god forretning for Michael Henriksen, hvis forlydender om en husleje på 6 mio. kr. holder stik.

Tvivlsomt afkast

Ifølge Brøndbys årsregnskab er stadionet i god forfatning, men der må dog påregnes årlige vedligeholdelsesudgifter for omtrent 2 mio. kr.

"Jeg ville aldrig rådgive mine klienter til at købe på de vilkår og med den risiko. Man skal simpelthen have en større risikopræmie, ellers giver det ikke mening, men vi ved jo selvfølgelig ikke, hvilke former for sikkerhed Brøndby kan give," siger Sami Post.

Mens handlen måske er af tvivlsom karakter for køber, så kan det være en ganske god handel for sælger. Godt nok har fodboldselskabet gennem tiden postet 250 mio. kr. i stadionet ifølge Ekstra Bladet, men Brøndby har akut brug for at få tilført økonomiske midler - enten via stadionsalg eller en kapitalforhøjelse.

En spændende tid

Den 1. marts var der således blot 800.000 kr. i Brøndby-kassen at tage af, og det kan meget vel blive en nervepirrende oplevelse at være kassemester i den trængte klub i de kommende måneder. Frem til maj har Brøndby sammenlagt regninger for 31,8 mio. kr., der skal betales til kreditorer, banker, ansatte, mv. i marts og april. Det dækker over allerede forfalden gæld til leverandører på 7 mio. kr., yderligere leverandørgæld på 17 mio. kr., der forfalder i den kommende tid, lønninger på 6,2 mio. kr. og afdrag på låneaftaler til en værdi af 1,6 mio. kr.

Dertil kommer, at Brøndby har opnået henstand på leverandørgæld 10,2 mio. kr. Den regning venter selskabet i maj.

Ifølge Brøndbys regnskab venter man dog at modtage indbetalinger for sammenlagt 31,5 mio. kr. i marts og april, og samtidig indbringer salget af Gildhøj Centret 2,5 mio. kr.

Det giver et likviditetsberedskab på 34,8 mio. kr., og dermed kan selskabet altså akkurat holde konkursen for døren frem til maj, hvis de indtægtsgivende aktiviteter ikke skrider yderligere.

Læs også