Nødplan bliver holdt hemmelig

Ministeriet for Børn og Undervisning vil ikke svare på, hvordan man konkret vil sikre eleverne deres afgangseksamen.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) (tv) og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen. Foto: Peter Hove Olesen

Landet skoleelever og deres forældre står tilbage i uvished, om hvordan regeringen præcist vil sikre, at lockouten af skolelærerne ikke kommer til at spille ind på elevernes mulighed for at komme til de afsluttende eksaminer.

Selv om Christine Antorini, børne- og undervisningsminister (S), lørdag forsikrede alle landets skoleelever om, at hun vil gøre alt for, at ingen børn kommer i klemme, er det stadig uklart, hvad planerne går ud på.

"I Børne- og Undervisningsministeriet er vi forberedte på at håndtere alt, hvad der måtte opstå i denne her situation. Det gælder også i forhold til prøver og eksamen. Det betyder helt konkret, at vi vil sikre, at eleverne ikke bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb, og at alle vil få deres afgangsbevis,” oplyste ministeren i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Frygter usikkerhed

Jyllands-Posten har forsøgt at få et klart svar på, hvad ministeren konkret vil gøre, hvis lockouten af lærerne trækker ud. Men Ministeriet for Børn og Undervisning vil ikke fortælle, hvilke konkrete initiativer man vil tage for at sikre elevernes muligheder for at komme til eksamen.

Ministeriet oplyser, at man har forskellige planer alt efter, hvordan konflikten kommer til at forløbe - men hvordan eleverne skal gå til eksamen, hvis hovedparten af lærerne stadig er lockoutet, når eleverne skal sidde ved det grønne bord, vil ministeriet ikke svare på.

Ifølge ministeriet vil det nemlig give grobund for usikkerhed blandt elever og forældre, hvis planerne bliver lagt frem.

Vil regeringen gribe ind?

Ifølge Flemming Ibsen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, er det naturligt, at ministeren lørdag gik ud i offentligheden.

"Det er et forsøg på at berolige forældrene og eleverne. Men det kan også tolkes som et tegn på, at regeringen er klar til at gribe ind i konflikten," siger han.

Ministeriet afviser, at Christine Antorinis udmelding reelt dækker over, at man i regeringen vil gribe ind i konflikten.

Læs også