JP vandt over Tempo Bådsalg

JP vandt i Sø- og Handelsretten - ingen forvekslingsrisiko, sagde retten.

Sø- og Handelsretten har frifundet Morgenavisen Jyllands-Posten i en sag om påstået overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringsloven, som var anlagt af Tempo Bådsalg A/S i Ishøj.

Da Jyllands-Posten i efteråret 2011 lancerede livsstilsmagasinet Tempo, som blandt andet bringer annoncer for brugte både, protesterede Tempo Bådsalg A/S i Ishøj over magasinnavnet Tempo og gjorde gældende, at det var en krænkelse af dette firmas varemærke.

Tempo Bådsalg forlangte, at Jyllands-Posten skulle ophøre med at bringe bådannoncer i magasinet Tempo. Det afviste Jyllands-Posten, og Tempo Bådsalg anlagde sag ved Sø- og Handelsretten, som ved et retsmøde onsdag gav Jyllands-Posten fuldstændigt medhold: Jyllands-Posten og Tempo Bådsalg driver to forskellige virksomheder, den ene sælger annoncer, en anden sælger både, og derfor er der ikke sket nogen krænkelse af varemærket Tempo.

Desuden erklærede retten, at der ikke er nogen forvekslingsrisiko. Folk er klar over, hvad der er hvad, sagde retten.

Så Jyllands-Posten blev frifundet, og Tempo Bådsalg A/S skal betale 30.000 kr. i sagsomkostninger.

Læs også