Derfor sendte Bondo omdiskuteret mail

Mailen resulterede i, at Danmarks Lærerforening og KL forhandlede for åben skærm.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, på vej i Forligsinstitutionen.  Foto: Jens Dresling/Polfoto

Fredag aften var de danske tv-seere vidne til et noget usædvanligt optrin i Forligsinstitutionen. Sent om aftenen var forhandlingerne reelt brudt sammen, men få minutter efter at parterne i lærerkonflikten var gået hver til sit, sendte Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, en mail til KL.

I mailen foreslog han det, der i dag er blevet kendt som den finske model. En model der ifølge Danmarks Lærerforening lever op til langt de fleste krav, som KL har stillet.

Imens Anders Bondo Christensen efter sammenbruddet stod og talte med den fremmødte presse i Forligsinstitutionen, kom KLs topforhandler Michael Ziegler ned i samme lokale.

Michael Ziegler stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor Anders Bondo Christensen havde sendt mailen, og det førte i sidste ende til, at de to mænd stod og forhandlede for rullende kameraer, inden de igen satte sig ved forhandlingsbordet.

Konflikt

* Kommunerne vil give skolelederne frie hænder til at lede og fordele arbejdet for den enkelte lærer. Kritikken har blandt andet lydt, at det ikke er rimeligt, at en idrætslærer for en første klasse og en matematiklærer for niende klasse har samme forberedelsestid.

* Lærernes topforhandlere med Anders Bondo Christensen i spidsen og KL's topforhandlere med Michael Ziegler i spidsen har forsøgt at nå til enighed i Forligsinstitutionen i løbet af de seneste uger.

* For en uge siden lagde lærerne så et forslag på bordet, der blandt andet betyder, at skolelederne kan differentiere undervisningstiden i de forskellige fag.

* I det nye udkast fra lærerne er der ingen officiel ramme for, hvor meget af den enkelte lærers arbejdstid, der kan bruges på undervisning og forberedelse.

* I stedet er der en samlet pulje af forberedelsestid på hver enkelt skole på to minutter per elev per 45 minutters lektion, som skolelederen kan disponere over.

* Men KL vil ikke acceptere en samlet pulje. Kommunerne vil give skolelederne helt frie hænder. Desuden vil den samlede sum af forberedelsestimer være den samme, mener KL, som derfor ikke kan spare noget på forslaget.

* Derudover er der flere knaster, som handler om lærernes tidsnorm og varslingsregler.

Kilde: Ritzau, KL, Danmarks Lærerforening

Mere end taktik

I dag, søndag, forklarer Anders Bondo Christensen, at han bl.a. sendte mailen af taktiske årsager. Når forhandlingerne står på i Forligsinstitutionen, har parterne tavshedspligt, og derfor kunne formanden for Danmarks Lærerforening ikke forklare offentligheden, hvad man havde forhandlet om.

Da forhandlingerne var brudt sammen, blev tavshedspligten ophævet, og dermed havde Anders Bondo Christensen muligheden for at melde offentligt ud. En mulighed han greb med det samme.

"Jeg er igennem hele forløbet blevet beskyldt for at have nej-hatten på. Mailen handlede ikke kun om taktik, men også om at vise, hvor langt vi var villige til at gå. Vi har spillet bolden helt ind på KLs banehalvdel," siger Anders Bondo Christensen til Jyllands-Posten.

Ifølge Anders Bondo Christensen var der intet nyt i forslaget, han sendte i mailen sent fredag aften. Forslaget var allerede blevet fremlagt én af de første dage parterne forhandlede i Forligsinstitutionen. Michael Ziegler har dog benægtet, at forslaget tidligere var blevet fremstillet under forhandlingerne.

Lockouten nærmer sig

Striden mellem KL og Danmarks Lærerforening går på lærernes nuværende arbejdstidsregler, hvor der i dag er faste rammer for lærernes forberedelsestid og antallet af undervisningstimer.

På den ene side vil kommunerne give skolelederne retten til at bestemme, hvordan lærernes arbejdsdag skal skrues sammen. Lærerne med formand Anders Bondo Christensen i spidsen har hårdnakket kæmpet imod KLs forslag, da han mener, at det vil betyde mindre forberedelsestid og dermed dårligere kvalitet i undervisningen.

De seneste uger har Anders Bondo Christensen og KLs topforhandler Michael Ziegler forsøgt at nå til enighed i Forligsinstitutionen, men i denne weekend stod det klart, at parterne står så langt for hinanden, at de ikke vil kunne nå til enighed. Derfor ser det ud til, at en lockout af lærerne fra den 2. april bliver en realitet.

Læs også