KL-plan vil sende ledere på skolebænken

Hvis skolelederne skal lede og fordele lærernes arbejde kræver det efteruddannelse, lyder vurderingen.

Anders Balle, formand for Skolelederne. Foto: Jan Grarup

Ender konflikten mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening (KL) med, at kommunerne får gennemtrumfet deres ønske om, at skolelederne skal kunne lede og fordele arbejdet på landets skoler, skal lederne klædes bedre på. Det vurderer Anders Balle, der er formand for Skolelederforeningen.

"Jeg kan ikke præcist sige, om det bliver en let eller svær opgave at varetage denne opgave. Det vil ikke blive en epokegørende ændring, men lederne vil skulle indtage mere markante roller, og selv om 80 pct. af skolelederne i dag har en lederuddannelse, kommer mere efteruddannelse på tale," siger han til Jyllands-Posten.

Han betegner det som en nødvendighed med nye regler for skolelærerne, for det vil efter hans mening give en bedre skole og bedre forhold for lærerne. Selv om han altså gerne ser reglerne ændret står han ikke helt op KLs side. I konflikten har kommunerne nemlig stået for stejlt på deres krav, mener Anders Balle.

Frygter ikke bureaukrati

Selv hvis kommunerne ikke få deres krav igennem, kan en lignende ordning alligevel blive en realitet, hvis regeringen griver ind i konflikten og lovgiver på området. Kritikerne har peget på, at hvis skolelederne får ansvaret, vil det resultere i en større administration på skolerne.

Anders Balle frygter dog ikke, at det vil ende i mere bureaukrati, hvis reglerne bliver ændret.

"Mit udgangspunkt er, at lærerne skal være til stede på skolerne, så det behøver ikke at resultere i kaos," siger han.

Muligheden var der

Selv om slagsmålet i forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og KL i dag altså går på lærernes arbejdstid, så har skolelederne igennem mange år reelt haft muligheden for at styre lærernes arbejdstid.

Det åbnede overenskomsten fra 2008 nemlig for, men alligevel har skolelederne ikke haft den indflydelse, som de ønsker.

"Vi har ikke udfordret overenskomsten nok. Det, jeg har fået at vide, er, at de lokale afdelinger af Danmarks Lærerforening har blokeret for det. Aftalen beskyttede den enkelte lærer, så det vi har brug for nu, er et kulturskifte, hvor vi ikke ser på den individuelle, men i stedet på fællesskabet og hvordan vi sikrer, at vi får den bedst mulige skole," siger Anders Balle.

Læs også