Ikke bare en byggeaktie

Ugens aktie: Med vanlig beskedenhed meldte Rockwool Internationals ledelse forsigtigt ud om forventningerne til 2013, da den 1. marts aflagde rapport for det forgangne år.

At opfatte Rockwool aktien som en”byggerelateret” aktie er alt for snævert,. Foto Johan Mikkelsen.

Ganske vist er den danske isoleringsgigant Rockwool påvirket af afmatningen i en række europæiske økonomier, da Rockwools produkter trods alt er en væsentlig komponent, når der opføres nye bygninger.

Men dels kan man argumentere for, at isolering af den eksisterende bygningsmasse i flere henseender byder på store fordele, dels har Rockwool International gennem mange år forfulgt en offensiv investeringsstrategi for at brede sin virksomhed ud i de dele af verden, hvor der opleves større vækst end på de modne europæiske hjemmemarkeder...

Læs også