Gebyr stopper salg af dagfriske æg

Heftig kontrol gør, at det bedre kan betale sig at smide æggene ud end at sælge dem.

I Danmark skal hobby-avleres høns både blod- og gødningetestes, og æg skal sendes ind til kontrol tre gange årligt, før avleren lovligt kan sælge æggene.  Foto: Thomas Borberg

Æg i tomat, skidne æg med sennepsauce og farserede æg med spinat.

Enten er man ligeglad med loven og sælger æggene alligevel, eller også må man smide æggene ud, når man har for mange til eget forbrug.

Finn Jensen, , Formand for Dansk Fjerkræ Forum.

Påske er højsæson for æg. Men de dagfriske ægs vej til middagsbordet er blevet besværlig.

Reglerne for, hvornår hobby-avlere må sælge æg er nemlig så stramme, at det ikke kan betale sig for avlerne at sælge deres overskydende æg. Derfor må de ty til andre midler.

"Enten er man ligeglad med loven og sælger æggene alligevel, eller også må man smide æggene ud, når man har for mange til eget forbrug," siger Finn Jensen, der er formand for Dansk Fjerkræ Forum, organisationen for hobby-avlere.

For dyr registrering

En hobby-avler skal være registreret for at kunne sælge eller forære sine overskydende æg væk. Registreringen foregår hos fødevarestyrelsen og indebærer, at avlerens høns bliver blod- og gødningetestet og at deres æg bliver sendt ind til kontrol tre gange om året.

For mange hobby-avlere er registreringen så dyr, at den langt overstiger det beløb, salget af æg ville indbringe. Primært fordi, det er dyrt at få taget blodprøver af hønsene.

Derfor vælger mange enten at smide de overskydende æg ud i skraldespanden eller at se stort på lovgivningen.

Fakta
  • Hobby-avlere må hverken sælge eller forære deres overskydende æg væk, hvis de ikke har betalt sig fra at få dem kontrolleret.
  • Hvis man sælger til private - og ikke til konsum - foregår kontrollen tre gange årligt og indledes af en omfattende procedure (blod- og gødningepprøver) første gang.
  • Det er forskelligt fra dag til dag, hvor mange overskydende æg man som hobby-avler kan indsamle.
  • I 2012 fik Danmark status som salmonellafrit EU-land.

Mange tager chancen

I dag er der 265 registrerede hobby-avlere i fødevarestyrelsens salmonella-kontrolprogram.

Men hos Landbrug & Fødevarer, der indsamler tallene, regner man med, at antallet af avlere, der sælger deres overskydende æg, er langt større. 

"Jeg tror, at antallet af folk, der sælger æggene, er op til 10 gange så højt som det tal, vi har," siger Jørgen Nyberg Larsen, der er sektorchef for Danske Æg og Fjerkræområdet hos Landbrug & Fødevarer.

Han mener, årsagen er, at det er bøvlet at registrere sig.

Myndighederne står i vejen

Ifølge Dansk Fjerkræ Forum forstår man ikke, hvorfor de stramme regler skal spænde ben for avlerne.

”Vi forstår ikke, hvorfor danske regler er, som de er, for der er ikke en faglig begrundelse bag dem. Sverige har haft status som salmonellafrit længere tid end Danmark, og de har ingen regler for besætninger mindre end 200 høns,” siger Finn Jensen.

Danmark blev erklæret som salmonellafrit land sidste år af EU.

Ifølge Finn Jensen er der langt mindre sandsynlighed for at finde salmonellabakterier i små hønsehold end i større. Han synes derfor, at det er logisk, at større besætninger skal kontrolleres, men mener ikke, der er tale om et reelt salmonellaproblem ved små hønsehold. Derfor bør reglerne lempes, mener han.

Fødevarestyrelsen: Prøver er nødvendige

I fødevarestyrelsen er holdningen, at det er nødvendigt, at alle avlere tager prøver af deres høns.

”Vi har valgt at have et højt niveau af fødevaresikkerhed for æg. Vi har særstatus i EU og har ikke lyst til at åbne op for, at der bare bliver solgt en masse ikke-kontrollerede æg,” siger Annette Perge fra fødevarestyrelsen.

Hun understreger at Danmark ikke kan droppe kontrollen som i Sverige, fordi der i Danmark stadig er salmonella i andre dyrearter. I Sverige er der generelt meget lidt salmonella i miljøet.

Drop blod- og gødningeprøverne

Det var ellers, hvad man håbede på i Dansk Fjerkræ Forum.

"I stedet vil vi kunne leve med, hvis fødevarestyrelsen dropper kravet om blod- og gødningeprøver, så man kun skal sende sine æg ind til kontrol tre gange om året. Rent logisk burde det være nok at kontrollere æggene," siger Finn Jensen.

Det kommer ifølge fødevarestyrelsen ikke på tale. Men styrelsen er i øjeblikket ved at undersøge, om en lempelse af reglerne kan komme på tale, sådan at avlere, der kun ønsker at forære et par æg væk i ny og næ, ikke behøver registreres i salmonellakontrollen. Styrelsen forventer at tage endeligt stilling i løbet af de næste par måneder.

Læs også