PFA sætter pengene i aktier

Sidste års overvægt af kreditobligationer er afløst af en fokuseret tilgang til aktierne.

- Vi startede i oktober og november sidste år med at sælge statsobligationer og købe aktier i stedet for. Det har vi gjort, fordi vi mener, at risiko-afkast-forholdet er mere attraktivt end for statsobligationer. Vi har valgt at købe meget defensive aktier, der genererer stabile pengestrømme og udbetaler høje og stigende udbytter. Det er sådan nogle selskaber som Vodafone og TDC, forklarer direktør og aktiechef i PFA Kapitalforvaltning Jesper Langmack til Ritzau Finans.

Frem til skiftet mod aktier havde PFA i høj grad satset på kreditobligationer, der er en fællesbetegnelse for obligationer, der giver højt afkast, men hvor der også er relativt høj risiko for, at udstederen, eksempelvis en erhvervsvirksomhed, ender med at måtte misligholde. Merrenten på denne type obligationer i forhold til afkastpotentialet på højtudbytte aktier vurderes dog mindre attraktivt end tidligere...

Læs også