Sjælsø ryger på observationsliste

Det sker, efter at ejendomsudviklingsselskabet har udsendt årsregnskab med et kæmpe underskud.

Foto: Sjælsø Gruppen

Af regnskabet fremgår det også, at Sjælsø Gruppen er mere end almindeligt presset på likviditeten.

- Sjælsøs likvide beholdninger er på et utilfredsstillende lavt niveau, og likviditeten fra allerede solgte projekter fratrukket driftsomkostninger i 2013 er negativ, hvilket forventes dækket ved afregning af tilgodehavender, ved salg af nye projekter og ved en øget andel af lån, hvor renten ikke betales, men tillægges restgælden, skriver selskabet...

Læs også