Lærere får deres løn trods lockout

3.000 konfliktramte lærere er forudlønnede, men kun 200 af dem må undvære lønchecken 1. april.

Skolelærerne mødte talstærkt op på Christiansborg Slotsplads den 20. marts. Foto: Ditte Valentin/Polfoto

Kommunernes landsforening har lockout'et mange tusinde folkeskolelærere over hele landet, og derfor gør Danmarks Lærerforening sig klar til at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under dem. Det sker på en måde, så formuen i konfliktkassen kan strække længst muligt.

Men kommunerne arbejder selv med på den strækøvelse.

Meldingen er, at kommunerne udbetaler løn til lærerne som sædvanligt.

Elo Nisted, Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening har nemlig spurgt sig for i de kommuner, hvor lærerne er forudlønnede - så de får aprilslønnen ved månedens begyndelse.

Fire kommuner holder lærerlønnen tilbage

Den problemstilling gælder for 3.000 lærere, at de er forud-lønnede, men kun 200 rammes af, at lønnen udebliver på grund af lockout. De 200 lærere fordeler sig på kun fire kommuner.

Det oplyser Elo Nisted, der er chef for lærerforeningens økonomiske afdeling, til Jyllands-Posten.

"Meldingen er, at kommunerne udbetaler løn til lærerne som sædvanligt, og at de så senere, formentlig ved udgangen af april, vil foretage en efterregulering."

Han føjer til, at det naturligvis er usikkert, om nogle kommuner her i allersidste øjeblik op til den sædvanlige lønningsdag vil beslutte sig for alligevel at tilbageholde lønnen til de konfliktramte lærere.

For lærerforeningen er det en kærkommen gestus, at kommunerne hjælper med at få pengene til at strække.

Konfliktlån

Hele konflikt-perioden er fra lærerforeningens side tilrettelagt, så formuen kan klare så lang en lockout som overhovedet muligt.

Af den grund vil lærerne, der er udtaget til konflikt af arbejdsgiverne, ikke modtage et traditionelt støttebeløb fra fagforeningen. For sådan et beløb vil være skattepligtigt.

I stedet udbetales et ikke skattepligtigt lån på 825 kr. pr. dag i op til 22 dage , i alt ca. 18.150 kr. på en måned.

Det vil for den enkelte svare til nettolønnen for en nyuddannet lærer, siger formand for Organisationsudvalget i DLF, Per Sand Pedersen til Ritzau.

Den enkelte lærer bestemmer selv, om han eller hun vil søge om et konfliktlån fra fagforeningen.

Lån strækker længst

Af lærerforeningens eget materiale fremgår tydeligt taktikken med at vælge lånemodellen:

"Den udbetalte støtte skal tilbagebetales efter lockoutens afslutning. På den ene eller anden måde ville dette også have været tilfældet, såfremt vi havde valgt den traditionelle model for konfliktstøtte. Samtidig er det besluttet, at konflikten skal være præget af solidaritet imellem de konfliktramte og de ikke-konfliktramte, og derfor skal alle (ud fra en gennemsnitlig betragtning) stilles ens. Lånemodellen giver imidlertid DLF større økonomisk styrke til at klare en langvarig lockout."

19.000 uden for konflikten står solidarisk

Ikke alle lærerne rammes af konflikten. Det gælder ganske vist mange, men 19.000 fortrinsvis tjenestemandsansatte står uden for konflikten og skal arbejde hver dag for deres sædvanlige løn.

Som medlemmer af samme fagforening skal de stå solidarisk med de konfliktramte. Det betyder, at de f.eks. efter konflikten skal betale et særligt konfliktkontingent.

Det vil først efter konfliktens afslutning være muligt at opgøre regningen totalt og for den enkelte. Det betyder, at de konfliktramte, der optager lån, må vente med at få størrelsen på deres afbetalingsydelse at vide, men lånet skal tilbagebetales over fire år, forklarer Per Sand.

Disse forskellige konsekvenser for medlemmerne skal medføre den solidariske effekt, at hvert enkelt medlem af Danmarks Lærerforening kommer til at betale cirka lige meget for konflikten - hvad enten man er udtaget til lockout eller arbejder hver dag.

KL: Løn modregnes senere

Hos KL løfter man ikke pegefingeren overfor de mange kommuner, der altså udbetaler løn til den 1. april.

"Det hænger sammen med, at forligsmanden først mandag officielt meldte ud, at hun ikke ville udsætte konflikten. Man kan jo ikke holde lønnen tilbage, når konflikten ikke er trådt i kraft. Det ville man måske have kunnet i gamle dage, men nu hvor lønnen udbetales digitalt, kan det ikke lade sige gøre," siger afdelingschef i KL, Lene Møller.

Hun forsikrer, at også de øvrige lærere vil blive berørt af konflikten.

"Ja, lønnen modregnes senere. For de flestes vedkommende i forbindelse med den næste lønseddel."

Læs også