Strid mellem KL og pædagogerne kan ende i retten

Lærernes lockout har skabt uenighed mellem KL og pædagogerne.

Henning Pedersen, formand for Bupl.  ESKESTAD MIK

Det er ikke kun lærerne, der i øjeblikket strides med KL.

Også pædagogerne er utilfredse med kommunernes forening i forbindelse med lærerkonflikten.

Pædagogerne mener ikke, at de støttepædagoger, der normalt deltager i undervisningen sammen med en lærer, kan holde opsyn med lige så mange elever, når lærerne lockoutes efter påske.

KL er imidlertid af en anden overbevisning.

"Pædagogerne har mere tid"

"På skoleområdet er kerneydelsen at undervise, mens det er en delopgave at føre tilsyn med børnene. Derfor er vores opfattelse, at pædagogen kun skal udføre en delmængde af sit arbejde under konflikten - at føre tilsyn - og så har man jo tid til at føre tilsyn med flere børn," siger Lene Møller, afdelingschef i KL's arbejdsgiverfunktion, til Jyllands-Posten.

Formanden for pædagogernes fagforening, Bupl, Henning Pedersen, er lodret uenig.

"Hvis læreren er væk, kan pædagogen kun tage halvdelen af eleverne, hvis man skal holde tilsyn med dem. Vi vil ikke på nogen måde lade pædagogerne komme i en situation, hvor man lader dem udføre en lærers arbejde. Vi vil ikke udføre konfliktramt arbejde, og det vil vi være benhårde på," siger formand for Bupl, Henning Pedersen, til Jyllands-Posten.

Kan ende med retssag

KL er nu blevet indkaldt til et møde af pædagogerne. Her håber begge parter, at man kan komme frem til en løsning.

"Men når nogen begærer et fællesmøde og mener, at der er brud på en overenskomst eller hovedaftale, så kan de jo vælge at gå videre til arbejdsretten," siger Lene Møller. 

Og det er netop, hvad pædagogerne har tænkt sig, hvis KL står fast på, at pædagogerne skal holde opsyn med en hel klasse.

"Hvis ikke vi kan blive enige, sender vi sagen videre i det fagretlige system," siger Henning Pedersen.

Han understreger, at pædagogernes udgangspunkt er, at de skal udføre det samme arbejde, som når lærerne er på arbejde - hverken mere eller mindre.

Op til skolelederen

Formanden mener desuden, at det er op til skolelederen at afgøre, hvorvidt pædagogen skal have tilsyn med klassen eller ej.

"Man kan jo vælge at sige, at der ikke er noget arbejde til pædagogen. Men man kan også sige, at pædagogen skal have tilsyn med klassen. Det kan godt lade sig gøre, men det kan ikke blive det samme antal børn. Når man plejer at være to, og der kun er en nu, så det kun det halve antal børn."

Hvordan skal det foregå i praksis?

"Skolelederne må sørge for, hvilke børn det i givet fald skal være. Det blander vi os på ingen måde i," siger Henning Pedersen.

Læs også