Euro på laveste niveau over for dollar i 2013

Den fælleseuropæiske møntfod er dykket i kølvandet på den cypriotiske redningsplan.

Foto: Petros Giannakouris

Investorerne er i gang med at vurdere, om bankernes restruktureringer kommer til at betyde yderligere tab for den private sektor, når Cyperns hjælpepakke skal udbetales.

Planen betyder, at indeståender over 100.000 euro kommer til at indgå i restruktureringerne og rekapitaliseringerne af de nødlidende banker. Den europæiske indskydergaranti sikrer derimod alle indeståender under 100.000 euro...

Læs også