Serier

Lovforslag om stop for klager i strid modvind

Ejendomsforeningen Danmark opfordrer regeringen til at lukke vurderingsankenævn. Skat afviser problem, fordi kun få klager over ejendomsvurderinger.

Skat sætter jagten ind

Stærkt betænkeligt, uheldigt og uforståeligt er blot nogle af de ord, der er blevet hæftet på et nyt lovforslag, som skatteminister Holger K. Nielsen (SF) sendte i høring i januar.

Lovforslaget lægger op til en forenkling af det skatteretlige klagesystem ved, at private og personligt drevne virksomheder ikke længere skal kunne indbringe klagesager for Landsskatteretten. Samtidig skal vurderingssager helt ud af Landsskatteretten, og derfor er det benzin på kritikernes bål, at helt nye tal fra Landsskatteretten viser, at skatteborgerne sidste år fik medhold i hele 78 pct. af vurderingssagerne...

Læs også