Serier

»Vi er advokat for borgerne«

Det er vigtigt med lægfolk i ankenævnene, siger vurderingsankenævnenes formand. Han tror, at spekulation er årsag til, nævnene underkendes i Landsskatteretten.

Skat sætter jagten ind

Jørgen Svaneberg er formand for Vurderingsankeforeningen, der er en sammenslutning af landets 14 vurderingsankenævn. Han mener, at det er vigtigt at fastholde vurderingsankenævnene, selv om 78 pct.procent af nævnenes afgørelser sidste år blev omgjort af Landsskatteretten – primært fordi ankenævnene er besat med lokale lægfolk.

»Jeg mener, at det er vigtigt med et lægmandssystem i et demokrati. Den første vurdering bliver jo lavet af embedsmænd under Skat, og vi er en slags advokater for borgerne, der går ind og vurderer, om skønnet er fornuftigt. I Landsskatteretten er der også politikere, men det er jo ikke dem, der besigtiger ejendommene, hvis det er nødvendigt,« siger Jørgen Svaneberg...

Læs også