Europa på vej mod alderdomskrise

Europa er på vej mod en regulær alderskrise, da antallet af ældre europæer er steget støt gennem årene viser en ny EU-rapport.

Modelfoto: Kim Agersten/Polfoto

Rapporten, der blev udgivet af EU’s statistiske agentur tirsdag, angiver, at der for hver person på 65 år eller ældre er fire personer i den erhvervsaktive alder tværs af EU'S 27 medlemslande.

Disse data, der er kendt som alderdom-afhængighedsratioen, viser hvor mange aktive personer, der økonomisk yder støtte i form af skatter til ældres pensioner og til alderdomsbetingede omkostninger, såsom sygdom- og plejesektorerne.

Betydelige forskelle

Tallene viste dog en betydelig gradsforskelle blandt EU-medlemmer. I Tyskland og Italien var der kun tre erhvervsaktive personer for hver person over 65 år. Men i to af de lande, der har modtaget økonomisk støttet fra eurozonen, var forholdet langt mere favorabelt. Både Irland og Cypern har nemlig fem erhvervsaktive personer for hver person over 65.

Irland var faktisk det eneste medlem af EU, hvor alderdom-afhængighedsratioen er faldet siden 1992, til 17,9 pct. fra 18.3 pct. Det samlede tal for EU var nemlig steget til 26,8 pct. fra 21,1 pct.

I den anden ende af skalaen er der også en ungdoms-afhængighedsratio. Den gælder for segmentet børn under 15, da de også er afhængige af økonomisk støtte fra erhvervsaktive personer til blandt andet skoler, hvor der i hele EU er cirka fire erhvervsaktive personer for hver person i alderen 15 år eller yngre.

Men igen, var der her store forskelle landene imellem, hvor eksempelvis forholdet i Tyskland er på 5 til 1. hvor det er på 3 til 1 i Irland.

Omkostninger større i Irland end i Tyskland

Det betyder i praksis at de nuværende omkostninger til uddannelse og andre tjenester rettet mod unge er større i Irland end de er i Tyskland.

Men på langt sigt vil Irland til gengæld have flere erhvervsaktive personer, når de unge kommer i den arbejdsdygtige alder. Her ser statistikken ikke god ud for Tyskland, da der vil være færre arbejdere i landet fremtiden til at tage sig af de ældre, og dette lover heller ikke godt for EU, da Tyskland som bekendt er zonens største økonomi. 

Læs også