Bondo: "Ring, så løser vi det"

Nyuddannede, som ikke er berettiget til konfliktstøtte, kan få dispensation, siger lærerformand.

Lærernes formand er parat til at give nyuddannede dispensation, så de ikke står uden indtægt under konflikten.

Sanne Bisgaard er nyuddannet lærer, og hun har været meget bekymret for, hvad lockouten betyder for hende.

Hun hørte nemlig fra tidligere medstuderende, at de nyuddannede ikke var berettiget til den såkaldte konfliktstøtte under lockouten. Dermed har hun udsigt til at stå uden hverken løn eller konfliktstøtte.

Konfliktstøtte
Lærerforeningen har en Særlig Fond, som udbetaler penge til medlemmerne i en konfliktsituation. Hvert medlem kan få udbetalt 825 kr. pr. dag. Pengene skal tilbagebetales igen. Kilde: DLF.

"Jeg gik ind og læste på det, og der står jo sort på hvidt, at man skal have været medlem et år," siger Sanne Bisgaard. Hun meldte sig først ind i Danmarks Lærerforening, da hun fik et job på Bækkegårdsskolen i Ølstykke i oktober sidste år.

Pengene blive knappe

Hun har taget kontakt til sin lokale lærerforening, men har ikke hørt fra dem før påskedagene. Derfor regner hun med at møde op til demonstrationer med banner hele næste uge, men uden at have en indtægt.

Jeg er sikker på, at vi kan finde en løsning

Anders Bondo Christensen, Formand, DLF

"Hvis konflikten varer 50 dage, vil det betyde, at jeg skal trække på min kassekredit for at betale husleje og købe mad. Og så har jeg så absolut ikke råd til andet. Jeg har allerede tænkt på, hvilken slags mad der er billig at lave," siger Sanne Bisgaard.

Karenstid
Karenstiden på 1 år betyder, at nye medlemmer har begrænsede rettigheder til økonomisk og juridisk bistand. Det omfatter derfor også muligheden for at få konfliktstøtte. Kilde: DLF.

Vil give dispensation

Men Sanne Bisgaard og de mange andre nyuddannede behøver ikke at leve af havregrød under konflikten.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, siger nemlig, at foreningen allerede har givet dispensation til mange medlemmer, som ikke har været medlemmer et år og dermed ikke er berettigede til konfliktstøtte.

"Vi er parat til at kigge på dem, der henvender sig. Jeg er sikker på, at vi kan finde en løsning, så der ikke er nogen, der kommer i klemme," siger Anders Bondo Christensen.

Ikke nye medlemmer

Han understreger dog, at det ikke gælder medlemmer, som har meldt sig ind netop  nu, men kun de personer, som er forskellige årsager ikke har været medlemmer et helt år endnu.

Anders Bondo Christensen råder de nyuddannede til at tage fat i deres lokalafdeling.

Til det siger Sanne Bisgaard: "Det lyder da rigtig godt, hvis det passer. Jeg vil se, om jeg ikke kan få fat på lokalafdelingen efter påske."

Læs også