Efterskoleelever kan blive på skolerne

De fleste efterskoler sender ikke eleverne hjem under lockout.

De fleste efterskoleelever kan blive på skolerne under en lockouten af lærerne, vurderer Efterskoleforeningen.  Jan Dagø

Hvad betyder en lockout af lærerne fra 1. april?

Det spørgsmål har mange danskere været optagede af de seneste uger. Men situationen ser mere lys ud for efterskolerne og deres elever, end først antaget.

"Det er vores indtryk, at langt de fleste skoler, kan opretholde tilbud, så eleverne ikke skal sendes hjem," siger Sophus Nielsen, sekretariatsleder i Efterskoleforeningen.

Han forklarer, at de efterskolelærere, som ikke er omfattet af lockouten, ikke må tage de aflyste timer. Til gengæld vil mange efterskoler iværksætte emneuger og lignende aktiviteter, så eleverne kan blive på skolerne.

Tilskud røres ikke

For de efterskoler som må sende elever hjem, vil det i gennemsnit betyde et tab på 50.000 kr. om ugen pr. skole i mistet forældrebetaling.

Efterskolerne har frygtet, at Undervisningsministeriet ville lade tilskuddet til skolerne bortfalde under en lockout. Skete det, ville det for en skole med 110 elever betyde et tab på 250.000 til 300.000 kr. om ugen - hvilket kunne betyde, at nogle skoler måtte lukke. 

"Men heldigvis så er tilskuddet faldet på plads. Skolerne vil få det samme tilskud som hidtil, hvis eleverne ikke sendes hjem og hvis der bliver mulighed for at indhente tabt undervisning senere på skoleåret," fortæller Sophus Nielsen.

Hvordan tackles lockouten på din efterskole? Skriv i debattråden herunder.

Læs også