Ziegler: Han vil droppe den danske model

KL's chefforhandler er forundret over lærerformandens seneste forslag.

Der er intet nyt i lærernes seneste forslag, mener  KL's chefforhandler Michael Ziegler.  Foto: Jens Dresling/Polfoto

Der er indholdsmæssigt intet nyt i det forslag, Lærernes Centralorganisation (LC) i dag har spillet ud med vedrørende lærernes arbejdstid. Det fastslår KL’s topforhandler Michael Ziegler, der samtidig undrer sig over LC’s forslag om at involvere en udenlandsk mægler.

”Jeg er noget forundret over, at Anders Bondo Christensen nu foreslår at tilsidesætte den danske model. Han foreslår i fulde alvor, at vi skal genoptage forhandlinger med en mediator og udenlandske undervisningseksperter," siger Michael Ziegler i en pressemeddelelse.

”I den danske model er der jo netop en mæglingsfigur, nemlig forligsmanden, der har været inde i forhandlingerne, og hun måtte konkludere, at der ikke var basis for at fremsætte et mæglingsforslag. KL mener ikke, at vi skal opfinde en anden model end den danske model. Dette ligner en forhaling fra lærerforeningens side,” siger han.

Det ottenede forslag

KL mener, at der intet nyt er i lærernes nye forslag. Lærerne ønsker fortsat at have en aftale om den samlede tid til forberedelse, lige som den holder fast i, at lærere over 60 år skal have aldersreduktion.

”Dette er det ottende forslag fra Anders Bondo, som hedder noget andet, men indholdsmæssigt dækker over det samme, nemlig at arbejdstidens anvendelse skal forhandles og aftales med lærernes fagforening. Det er den samme model, som KL har afvist i forligsinstitutionen. Vores hovedkrav er netop, at vi ikke mener, at arbejdstiden skal være et spørgsmål for fagforeningen, men at arbejdstidens anvendelse skal prioriteres og tilrettelægges lokalt efter lokale behov af ledelsen, ligesom det sker for de godt 450.000 andre offentlige ansatte,” siger Michael Ziegler.

KL's krav

KL har fremsat krav om, at lærerne får de samme arbejdstidsregler som de 500.000 andre medarbejdere i kommunerne, hvor det ikke er fagforeningen, der centralt skal aftale, hvad arbejdstiden skal bruges til. Det betyder, at lærerne skal have en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge, og at reglerne tager højde for, at der er særlige vilkår for undervisningsområdet.

F.eks. er der en årsnorm og regler for lejrskoler osv. I KL’s forslag er der regler for overarbejde, afspadsering, og der gives tillæg for arbejde på skæve og ubekvemme tidspunkter, afholdelse af ferie etc.

KL lockouter lærerne fra d. 1. april.

Læs også