Landbrugets retssikkerhed under pres

Skattesager om, hvorvidt et landbrug er en erhvervsmæssig virksomhed eller blot en hobby, er på vej ind i et særdeles betænkeligt spor, efter det er lykkedes skattevæsenet at få overbevist domstolene om, at en given snæver personkreds fra Københavns Universitet er de bedst egnede til at udpege de bedste syns- og skønsmænd.

Arkivfoto: Morten Langkilde/Polfoto

I en afgørelse fra den 28. februar 2013 accepterede Landsskatteretten, at en mindre landbrugsvirksomhed måtte anses som en erhvervsmæssig virksomhed, selv om det efter syns- og skønsmandens opfattelse ville være vanskeligt fremover at opnå et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på de økonomiske resultater i efterfølgende år, der – i strid med syns- og skønsmandens vurdering – var positive.

Landsskatterettens afgørelse af den 28. februar 2013 vedrører den klassiske problemstilling om, hvorvidt en mindre og i nogle år underskudsgivende landbrugsvirksomhed kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand med deraf følgende ret til fradrag for underskud...

Læs også