KL: Lærerne skal undervise under halvdelen af tiden

KL vil ikke forhandle om kravet om arbejdstid men afviser, at lærerne skal til at undervise meget mere.

Kommunernes Landsforening mener ikke, at folkeskolelærerne skal til at undervise meget mere end i dag. Foto: Niels Hougaard

Kommunernes Landsforening (KL) vil ændre på lærernes arbejdstidsregler, så de ikke er bestemt af den overenskomst, der indgås for lærerne, men i stedet bliver bestemt i den enkelte kommune eller på den enkelte skole.

KLs chefforhandler i striden med lærerne, Michael Ziegler, kan dog ikke komme med et bud på, hvordan han mener, at arbejdstiden for lærerne skal se ud i fremtiden med de nye arbejdstidsregler.

"Det kan jeg ikke sige, for vi ønsker jo netop ikke, at det skal være fastsat i en overenskomst. Det skal man finde ud af på den enkelte skole," siger Michael Ziegler til Jyllands-Posten.

Skal undervise mere

Hvis arbejdstidreglerne skal ændres, må I vel også have en holdning til, hvordan arbejdstiden skal se ud?

"Vi kan forholde os til, hvordan en ny overenskomst skal se ud, men ikke hvordan fordelingen af den nye arbejdstid skal se ud," siger Michael Ziegler.

Han forklarer, at han og KL forestiller sig, at det er muligt at få lærerne til at undervise mere, end de gør i dag, men at undervisningen naturligvis ikke skal være uforberedt, som Danmarks Lærerforening ellers har argumenteret for, vil blive konsekvensen.

Stadig tid til andet

"Man skal være på arbejde i et antal timer og være til stede på skolen i sin arbejdstid. Hvordan fordelingen af den nye arbejdstid skal se ud, kan jeg ikke sige, men det vil stadig være under halvdelen af tiden, der skal gå med undervisning og dermed over halvdelen af tiden, der skal gå med andet - herunder forberedelse," siger Michael Ziegler.

Han afviser dog at sætte et præcist tal på, hvor meget af lærernes tid, der så skal gå med undervisning. KL har i sin kampagne hævdet, at en lærer i dag underviser knap 40 pct. af sin arbejdstid.

Dette har Danmarks Lærerforening dog afvist i sin kampagne med begrundelsen, at man kun kan nå frem til det tal ved at indregne medarbejdere på skolerne, hvis primære opgave ikke er at undervise - f.eks. bibliotekarer.

Lærerne: For ukonkret

Michael Ziegler siger, at kravet om, at lærernes arbejdstid ikke skal være reguleret i en overenskomst men på den enkelte skole, står fast, men at KL er villig til at komme Danmarks Lærerforening i møde på andre punkter, hvis de accepterer kravet om arbejdstidsbestemmelsen.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, kan ikke bruge KLs udtalelser om, at lærerne også i fremtiden skal undervise under halvdelen af tiden, til noget.

"Problemet er, at de drøftelser vi har haft med KL ikke har været konkrete. Selv ved forhandlingsbordet har KL løse forestillinger om, hvad der skal ske, og er ikke klar til at skrive konkrete ting ind i en aftale," siger Anders Bondo Christensen til Jyllands-Posten.

Løse hensigtserklæringer

Men udmeldingen fra Michael Ziegler om, at lærerne også i fremtiden skal have over halvdelen af tiden til andre opgaver end undervisning, er vel ret konkret?

"Det er ikke konkret nok. Vi får hele tiden løse hensigtserklæringer, men vi kan ikke få noget på skrift," siger Anders Bondo Christensen.

Han mener ikke, at KL er villig til at komme lærerne i møde på andre punkter, hvis de går ind på kravet om arbejdstid, men at kommunerne i stedet vil have alle sine krav gennemført.

"KL kommer os ikke i møde"

"Sagen er, at KL ikke vil komme os i møde. De har sagt, at de vil have fuld råderet over lærernes arbejdstid, og det har vi sagt ok til, hvis vi så til gengæld kan få nogle faste aftaler om, hvornår lærerne arbejder, og hvornår de har fri. Men det har vi ikke kunnet få, og vi har heller ikke kunnet få lov til at lave aftaler om det ude på skolerne," siger Anders Bondo Christensen.

Kommunernes lockout af folkeskolelærerne er trådt i kraft i dag og vil sandsynligvis få store konsekvenser for elever, der fra i morgen er færdig med deres påskeferie.

Læs også