DSB ofrer direktør i Waterfrontsag

Sagen om samarbejdet mellem DSB og lobbyvirksomhed får konsekvenser for direktør.

Ny advokatundersøgelse peger på to ansvarlige i den kontroversielle sag om samarbejde mellem DSB og Waterfront, nemlig underdirektør Peder Nedergaard Nielsen og tidl. adm. direktør Søren Eriksen. DRESLING JENS

Det kommer til at koste den aktuelt suspenderede underdirektør i DSB Peder Nedergaard Nielsen jobbet, at han har spillet en hovedrolle i det kontroversielle samarbejde mellem transportkæmpen og lobbyvirksomheden Waterfront.

Det fastslår DSB i en pressemeddelelse, der er udsendt samtidig med, at en uvildig advokatundersøgelse om samarbejdet bliver fremlagt.

"Som følge af undersøgelsens konklusioner er der nu taget skridt til at gennemføre en opsigelse af underdirektør Peder Nedergaard Nielsen. Han har været suspenderet, siden undersøgelsen blev indledt i januar," lyder det i pressemeddelelsen.

Påvirkede stemningen

Det var bl.a. Peder Nedergaard Nielsen, der havde kontakten til direktøren i lobbyvirksomheden, Lars Poulsen.

Af rapporten fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle fremgår det, at han som den eneste hos DSB har deltaget i samarbejdet med Waterfront siden begyndelsen i 2008.

Det har givet anledning til kritik af underdirektøren på flere punkter. Blandt andet har han ikke sikret, at udbudsreglerne blev overholdt, han har oprettet en privat mailkonto til kommunikation med Waterfront, han burde have taget afstand fra Waterfronts arbejdsmetoder i sommeren 2012, han har undladt at sikre, at offentlighedsloven blev overholdt i forbindelse med ansøgninger om aktindsigt og endelig har han forholdt sin viden om arbejdsmetoderne hos Waterfront for den øvrige ledelse.

Peder Nedergaard
  • Peder Nedergaard Nielsen blev ansat i i april 2008 som underdirektør med ansvar for den juridiske afdeling i DSB. Han var chefjurist i selskabet fra 2004.
  • Af Peder Nedergaard Nielsens kontrakt fremgår det, at han kan opsiges med syv måneders varsel. Samtidig har han krav på seks måneders fratrædelsesgodtgørelse - med mindre han bortvises, eller afskedigelsen skyldes grov misligholdelse.
  • Af advokatundersøgelsen fra Bruun & Hjejle fremgår det dog, at "det ikke med den fornødne sikkerhed kan konkluderes, at misligholdelsen er så grov, at DSB kan ophæve ansættelsesforholdet". Det betyder, at Peder Nedergaard Nielsen ikke kan bortvises - og at han derfor kan forlade DSB med penge i lommen.
Kilde: Ritzau

"Det er vores samlede vurdering, at Peder Nedergaard Nielsen – særligt ved den manglende orientering af DSB’s ledelse i andet halvår 2012 – har forsømt de forpligtelser, der følger af hans ansættelsesforhold som underdirektør i DSB. Han har derved misligholdt ansættelsen i en sådan grad, at ansættelsesforholdet sagligt kan opsiges af DSB," lyder det i konklusionen på rapporten fra advokatfirmaet.

Emails afslørede kritisable forhold

Sagen tog for alvor fart, da DR via emails fik kendskab til en del af samarbejdet, hvor det blandt andet kom frem, at Waterfront efter DSB's ønske havde holdt den DSB-kritiske journalist Lars Abild beskæftiget til anden side for dermed at mindske den dårlige omtale af transportselskabet.

Ifølge advokatrapporten er der tale om, at man forsøgte at påvirke journalisten i retning af en mere mild stemning i forhold til DSB. Samtidig peger rapporten på, at den tidligere øverste mand i DSB, Søren Eriksen, ligeledes har en del af ansvaret i sagen. Det fastslog kammeradvokat Karsten Hagel Sørensen på pressemødet.

Siden har blandt andet Jyllands-Posten fulgt op med række afsløringer af kritisable forhold i samarbejdet mellem de to parter.

Uacceptable metoder

Foruden fyringen af Peder Nedergaard Nielsen vil DSB iværksætte en række ændringer, der skal sikre, at lignende sager undgås.

"Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB," siger Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB.

Whistleblower-ordning på vej

Det betyder ikke, at DSB vil opgive at samarbejde med eksterne parter, men selskabet vil igangsætte en revurdering af selskabets etiske retningslinjer, igangsætte et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven og samtidig etablere en såkaldt "whistleblower-ordning.

"Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB, og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver," siger adm. direktør i DSB Jesper Lok.

Læs også
Top job