Seks-cifret gevinst ved ny pensionstype

Man kan styre udenom en hård beskatning ved at vælge alderspensionen.

Pensionisttilværelsen kan blive sødere, hvis man vælger den rigtige pensionsopsparing.

Der kan være en klækkelig gevinst at hente for særligt lavindkomstgrupper, der satser på alderspensionen frem for en ratepension.

Det viser beregninger som pensionsselskabet Danica Pension har foretaget.

Modregning

Folkepensionens pensionstillæg:

 • Pensionstillægget på godt 71.000 kr. samt ældrecheck og grøn check påvirkes af pensionsopsparingens størrelse.
 • Overstiger ATP, arbejdsmarkedspension, privat pension og renter 64.300 kr. om året, skæres pensionstillægget med ca. 31 kr. for hver 100 kr. i ekstra indtægt.
 • En enlig med årlig udbetaling på over 295.000 kr. eller par med tilsammen over 344.000 kr. får kun grundbeløbet.

Ældrecheck:

 • Ældrechecken er på 15.900 kr. årligt. Du kan ikke få ældrecheck, hvis du har en formue over 78.900 kr.
 • Hvis du er enlig, får du den fulde ældrecheck, hvis dine egne pensionsudbetalinger er under 18.800 kr. om året. Hvis dine pensionsudbetalinger overstiger 18.800 kr., aftrappes ældrechecken gradvist med 34,4 pct. Hvis dine pensionsudbetalinger er større end 65.300 kr., får du ikke ældrecheck.

 • Hvis du er i et forhold, får du den fulde ældrecheck, hvis jeres samlede pensionsudbetalinger er under 37.200 kr. om året. Hvis jeres samlede pensionsudbetalinger overstiger 37.200 kr., aftrappes ældrechecken gradvist med 17 pct. Hvis jeres samlede pensionsudbetalinger er større end 131.000 kr., får du ikke ældrecheck.

Alderspensionen har nemlig den fordel, at den er fritaget for modregning af en række offentlige ydelser som eksempelvis ældrechecken, folkepensionen og boligydelse, der ellers kan ramme ganske hårdt.

Brandbeskatning

Senest har brancheorganisationen Forsikring & Pension peget på, at pensionister i de værste tilfælde kan komme op på en effektiv beskatning på 170 pct. for pensionsformuen.

"Derfor betaler man reelt en skat på sin pensionsopsparing, der er langt højere end bare indkomstskatten," lyder det fra cheføkonom i Danica Pension Lars Kjeldgaard.

Helt afgørende

Det problem har man dog ikke med aldersopsparingen, der fra årsskiftet afløste kapitalpensionen.

"I hele diskussionen om brandbeskatning af pensionsopsparing glemmer man, at den nye type pensionsopsparing ikke modregnes i offentlige ydelser og derfor er fredet for brandbeskatningen. Faktisk er aldersopsparingen i mange tilfælde at foretrække frem for øvrige opsparingsformer – i hvert fald set ud fra et skattemæssigt synspunkt.," siger Lars Kjeldgaard.

140.000 kr. at hente

For en person på 50 år, der ikke betaler topskat, vil der være en gevinst på 140.000 kr. over resten af livet at hente efter skat ved at spare op på en aldersopsparing frem for en ratepension, viser Danica Pensions beregninger.

Det har dog omvendt en pris, fordi man ikke får fradrag for indbetalingerne til aldersopsparingen. Det betyder, at man kommer til at sidde hårdere i det, mens man sparer op igennem arbejdslivet.

"Hvis du indbetaler det maksimale beløb til aldersopsparingen, nemlig 27.600 kr. om året, skal du hver måned undvære 850 kr., hvis du ikke betaler topskat. Betaler du derimod topskat, hedder beløbet 1.200 kr. om måneden," forklarer Lars Kjeldgaard.

Et problem

Han mener, at folk efterhånden er ved at få øjnene op for modregningen, og det kan blive et problem, hvis danskerne gør det, der er mest fordelagtigt.

"Der er en reel risiko for, hvis altså politikerne ikke griber ind over for det her, at folk begynder at spare ned til pension. Og det vil i givet fald komme til at ramme den finanspolitiske holdbarhed som en boomerang," siger Lars Kjeldgaard.

Han mener, at det er paradoksalt, at politikerne på den ene side beder danskerne spare op til hele livet på livsvarige pensioner, mens man på den anden side beskatter de personer, der gør det.

"Og ligeså besynderligt er det, at en kortsigtet opsparingsform som aldersopsparingen, der bliver udbetalt i ét hug, er fredet for brandbeskatningen. Det virker noget skævt," mener han.

Regneeksempel aldersopsparing vs. ratepension:

 • Du er 50 år og går på pension som 67-årig.
 • Du tjener en årsløn på 420.000 kr. og betaler derfor ikke topskat.
 • Du har en ratepension på 100.000 kr.
 • 12 pct. af din løn indbetales til pension hvert år.
 • Du er enlig.

Set over en hel pensionisttilværelse på 20 år (se graf):

 • Reduceret indtægt set over resten af arbejdslivet, 176.000 kr., hvis du indbetaler på aldersopsparing
 • Forøget indtægt set over hele seniortilværelsen, 316.000 kr., hvis du indbetaler på aldersopsparing
 • Samlet gevinst med aldersopsparing 140.000 kr.

Kilde: Danica Pension

BRANCHENYT
Læs også