Lars Løkkes advokat inddrages i Waterfront-skandale

Waterfronts tidligere bestyrelsesformand, Nicolai Mallet, fik kontroversielle oplysninger om forholdene i DSBs aftale med Waterfront.

Konklusionerne i advokatundersøgelsen af DSB's samarbejde med pr-bureauet Waterfront blev onsdag fremlagt. Længst til venstre kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, transportminister Henrik Dam Kristensen (S) og længst til højre DSB's Jesper Lok. Foto: Marcus Trappaud Bjørn

Lars Løkke Rasmussens advokat i skattesagen, Nicolai Mallet, bliver nu draget ind i skandalesagen om DSB’s samarbejde med Waterfront.

Mallet, der er tidligere bestyrelsesformand i Waterfront, har ellers afvist at kende til det kontroversielle samarbejde mellem DSB og Waterfront om at stække journalisten Lars Abild for at skrive kritiske artikler om DSB. Men af en mailkorrespondance fra august 2012 fremgår det, at Mallet, i hvert fald er blevet spurgt om sagen af Waterfronts direktør Lars Poulsen. Her skrev han, at Waterfronts ansættelse af Abild havde den »sideeffekt«, at den kritiske journalist ville få et mere nuanceret billede af Waterfront-kunden DSB.

»Det synes jeg er helt i orden forudsat han ikke fik sin journalistiske frihed indskrænket på urimelig måde,« står der i mailen.

Samtidig skriver Mallet, at ansættelsen af Abild også »lægger visse naturlige begrænsninger for, hvor aggressiv han kunne være i sin fremfærd mod DSB.«

Foruden at være tidligere bestyrelsesformand for Waterfront arbejder Mallet også som advokat for Venstres tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i den såkaldte skattekommission, hvor han agerer bisidder.

Afviser kendskab til DSB-aftale

Mailkorrespondancen mellem Mallet og Lars Poulsen fremgår af den advokatundersøgelse, som Bruun og Hjejle har foretaget for DSB i sagen, som i går betød at DSB underdirektør Peder Nedergaard blev afsat. Og i en mail til Jyllands-Posten afviser Mallet da også, at han skulle have kendt til oplysningerne om indholdet af Waterfronts samarbejde med DSB før august 2012:

»Jeg har sendt den citerede mail til Lars Poulsen og dens indhold gengiver de oplysninger, jeg dengang fik fra ham og som han har gentaget i sine svar til advokatundersøgelsen. Jeg havde ikke selv noget nærmere kendskab til kundeforholdet til DSB mens Abild var tilknyttet Waterfront,« skriver han og fortsætter:

»I forhold til Waterfront indeholder rapporten så vidt jeg kan se ingen eller kun ganske få konklusioner. Jeg går ud fra, at Lars Poulsen selv forholder sig til den, når han har haft lejlighed til at læse den.«

Nye oplysninger

Mallet forklarer videre, at henvendelsen fra Lars Poulsen til ham skete på baggrund af at Lars Abild kontaktede Waterfront:

»Min mail er fra august 2012 da Abild havde konfronteret Lars Poulsen med oplysninger om, at DSB havde aflønnet ham via Waterfront for at forhindre ham i at skrive kritisk om DSB. Den er udelukkende baseret på oplysninger, jeg havde fået fra Lars Poulsen umiddelbart forinden. Jeg havde ikke noget kendskab til indholdet af samarbejdet mellem Waterfront og Abild før i august 2012 hvor Waterfronts formand bad mig se på Abilds henvendelse og gennemgå aftaler, fakturering m.v., så Abild kunne få et svar. Det fik han så et par uger senere,« skriver Mallet og afviser samtidig urent trav i sagen:

»Advokatundersøgelsen bekræfter i øvrigt mine undersøgelser fra dengang om, at der ikke er belæg for påstanden om eksistensen af en aftale mellem Waterfront og DSB om at begrænse Abilds journalistiske frihed, men at det nok var Lars Poulsens forventning, at Abilds syn på DSB ville blive mere nuanceret, når han blev inddraget i arbejdet med DSB og ad den vej modtog mere information. Det er det, der kaldes "sideeffekt". Det er samtidig helt i overensstemmelse med de oplysninger, Lars Poulsen har givet til undersøgelsen og medierne.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Poulsen om sagen.

BRANCHENYT
Læs også