Ny planlov binder Bilka til bymidten

Regeringen strammer loven for at sikre butikslivet i de mindre byer.

Planloven er blevet strammet, således at det ikke bliver muligt at opføre udvalgsvarebutikker på over 2.000 kvm udenfor bymidten. Arkivfoto: Klaus Gottfredsen

Kysterne skal forblive åbne kyster, bymidten i de mindre byer skal holdes i live, og kommunerne skal have mulighed for at tillade mere erhverv og bebyggelse.

Det er nogle af hovedelementerne i den ændring af planloven, som regeringen med opbakning fra Enhedslisten og De Konservative har vedtaget torsdag.

"Det er en stor sejr for det lokale butiksliv."

De Samvirkende Købmænd.

Bymidten skal holdes i live

Planloven er blevet strammet, så det ikke bliver muligt at opføre udvalgsvarebutikker på over 2.000 kvm uden for bymidten - med undtagelse af aflastningsområder i Odense, Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København.

"Det er vigtigt med en levende bymidte med et varieret butiksliv, så man ikke suger alt liv af byerne, Vi skal sikre, at der også i de tyndtbefolkede områder er korte transportafstande til indkøbsmuligheder," siger Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen.

De Samvirkende Købmænd, der er brancheforening for ca. 1.300 købmandsejede supermarkeder, discountbutikker og nærbutikker, roser regeringens stramning af planloven.

"Det er en stor sejr for det lokale butiksliv, hvad enten vi taler om den eksisterende detailhandel i midtbyen eller dagligvarebutikkerne i boligområderne og i byens opland," siger adm. direktør John Wagner.

Kysterne skaber turisme

Udover at holde hånden under bymidten i mindre danske byer ophæver planlovsændringen en række særregler for 29 kommuner, som har haft ekstra mulighed for at give tilladelse til byggeri inden for kystnærhedszonen med miljøministerens tilladelse.

"Vores natur og særligt kysterne er en af hovedårsagerne til, at turister vælger at holde ferie i Danmark. Derfor skal vi værne om det åbne landskab og beskytte vores kyster, så det kan bevares som grundlag for at skabe ny vækst i for eksempel turismeerhvervet," fastslår miljøminister Ida Auken (SF).

Alle kommuner får i stedet mulighed for at tillade mere erhverv og bebyggelse på en række områder. Det kan for eksempel være et ønske om at indrette boliger i en gammel skole eller produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri.

Det skal bruges i praksis

Det er en vigtig ændring, mener Landdistrikternes Fællesråd.

"Vi håber, det vil være med til at sikre landdistrikternes udvikling og forhåbentlig skabe arbejdspladser," siger formand Steffen Damsgaard.

Han fastslår, at Landdistrikternes Fællesråd vil holde øje med, at de nye ændringer bliver ført ud i praksis.

"Det skal ikke ende som flotte ord på et stykke papir – det skal hurtigst muligt tages i brug i de enkelte kommuner. Vi følger det tæt og har en løbende dialog med både kommuner og borgere."

BRANCHENYT
Læs også