Pædagoger må knokle videre

Skolepædagogerne skal føre tilsyn med hele skoleklasser under lockouten.

Foto: Gregers Tycho

Pædagogerne, der er ansat på landets skoler, skal blive ved med at føre tilsyn med hele skoleklasser under lockouten.

Det er resultatet af pædagogernes fagforening Bupls og KLs møde i Arbejdsretten i dag, torsdag.

Fakta
  • Der er i alt 16.000 pædagoger på folkeskolerne i Danmark.
  • Pædagogerne på skolerne arbejder fx som skolefritidsordninger eller som pædagogiske assistenter i klasserne.

Arbejdsretten nåede nemlig ikke frem til en afgørelse, og valgte derfor at udskyde behandlingen af sagen til 14. maj, hvor der er stor sandsynlighed for, at lockouten er slut.

Det betyder, at pædagogerne indtil da må føre tilsyn med hele klasser.

Konfliktramt arbejde

Stridens omdrejningspunkt er pædagogernes arbejdsvilkår under lærernes lockout. Før lockouten deltog nogle pædagoger i skoletimer, hvor de sammen med en lærer havde en klasse i nogle timer.

På grund af lockouten må langt de fleste lærere ikke være på landets skoler, og pædagogerne står derfor selv med klasserne i de timer.

KL mener, at pædagogen under lockouten skal stå for tilsynet med den klasse, som pædagogen før lockouten havde ansvaret for sammen med en lærer. Men det mener Bupl ikke er rimeligt, fordi det betyder, at pædagogen så skal udføre to mands arbejde.

Bupl: Det er utilfredsstillende

Formand for Bupl Henning Pedersen er ærgerlig over at Arbejdsretten har valgt at udsætte sagen.

"Det er utilfredsstillende, fordi det bringer pædagogerne i daglig usikkerhed, fordi de hele tiden risikerer at blive pålagt konfliktramt arbejde," siger han til Jyllands-Posten.

Konfliktramt arbejde
  • Ifølge aftalerne på arbejdsmarkedet må ansatte ikke udføre konfliktramt arbejde, når der er tale om en lovlig varslet konflikt.

Han henviser til, at pædagogerne under lockouten fører tilsyn med samme antal elever, som de før konflikten havde ansvar for sammen med en lærer.

"Der kan opstå situationer, hvor pædagogerne ikke kan overskue det og synes, at det er uforsvarligt," mener han.

Bupl har blandt andet kendskab til en situation i Høje Taastrup Kommune, hvor to pædagoger har måttet føre tilsyn med 68 børnehaveklassesbørn.

I over en femtedel af landets kommuner bliver pædagoger på skoler pålagt at føre tilsyn med hele skoleklasser, fortæller Bupl.

KL udnytter pædagogerne

Henning Pedersen er skuffet over at KL ikke har forsøgt at skåne pædagogerne. Han mener, at landsforeningen burde lade tvivlen om, hvorvidt pædagogerne skal føre tilsyn med hele klasser eller ej, komme pædagogerne til gode.

Han ærger sig over, at KL's lockout nu også går ud over pædagogerne.

”Kommunerne udnytter situationen til det yderste ved at lade pædagogerne føre tilsyn med hele klasser. De er klar over, at de generer en masse mennesker og at lockouten ikke er populær blandt forældrene, og derfor vil de gøre, hvad de kan, for at få problemerne løst på skolerne," siger han.

KL bad om udskydelse

Den kritik preller af på Karsten Thystrup, der er kontorchef og jurist hos KL, og som førte forhandlingerne for KL i Arbejdsretten torsdag.

Han mener ikke, Bupl var konkrete nok i deres klage og bad derfor Arbejdsretten om at udsætte sagen i halvanden måned, så der er tid til, at parterne kan få styr på uklarhederne.

”Bupl har ikke meldt klart ud, hvilke opgaver og hvilke pædagoger, som kan risikere at lave konfliktramt arbejde. De har ikke fremlagt nogen konkrete eksempler, hvor pædagogers arbejde kan være konfliktramt, derfor har vi ikke kunnet tage stilling til, om det kommunerne gør, er rigtigt eller forkert,” siger Karsten Thystrup.

At sagen er blevet udskudt i netop halvanden måned, er ifølge Kasten Thystrup tilfældigt.

Det har torsdag aften ikke været muligt at få en kommentar fra Arbejdsretten.

BRANCHENYT
Læs også