Tv-kunder holdes i jerngreb

Trods dom: Titusindvis af danskere er bundet af deres antenneforening i op til to år.

Man skal være opmærksom på vilkårene for opsigelse, inden man melder sig ind i en antenneforening. Foto: Jan Dagø

Trods opsigtsvækkende dom, der slår fast, at antenneforeninger højst må have tre måneders opsigelsesvarsel for deres medlemmer, hersker der mere eller mindre kaos på markedet.

Adskillige antenneforeninger har op til 12 måneders opsigelsesvarsel inden regnskabsårets udløb. Det betyder, at man som medlem risikerer at være bundet i næsten to år, hvis man melder sig "for sent ud."

"Det er en uskik, at forbrugerne bindes i meget lange perioder til et produkt, de ikke længere vil have. Det er helt ude af proportioner og ude af trit med resten af samfundet," siger Martin Salamon, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet.

Eksempel:

I en antenneforening skal medlemmerne give besked et år i forvejen, hvis de ønsker at melde sig ud. Og de kan først blive meldt ud ved regnskabsårets udløb - som i dette eksempel er den 31. december.

Den 2. januar 2013 ringer et medlem til foreningen og siger, at han ønsker at melde sig ud.

I så fald kan han ikke blive udmeldt fra den 31. december 2013, fordi kravet om et års forudgående varsel ikke er opfyldt. Han skal vente til næste gang, regnskabsåret slutter - altså den 31. december 2014.

Til den tid har han været bundet i knap to år.

Meldte sig ud i protest

Diskussionen om, hvorvidt antenneforeninger kan binde deres medlemmer i op til et år, bunder i en konkret sag fra Næstved.

Et medlem af antenneforeningen Faxe-Faxe Ladeplads opdagede i januar 2011, at han skulle have givet besked inden udgangen af 2010, hvis han ikke ville have den store tv-pakke.

Han meldte sig ud af foreningen i protest og nægtede at betale for resten af året. I stedet valgte han at betale for de 40 dage, han havde haft den store tv-pakke.

Strider mod aftaleloven

Antenneforeningen valgte at hive medlemmet i retten - men tabte. Retten i Næstved slog fast, at det strider mod redelig handlemåde, når en forening opkræver penge for et helt år ad gangen.

Dommen var usædvanlig, fordi retten også gav et konkret bud på, hvad den ser som en passende opsigelsesvarsel for medlemmer.

"Efter en samlet vurdering finder retten, at opsigelsesvarslet herefter i medfør af aftalelovens § 36 passende kan nedsættes til tre måneder til udgangen af en måned," står der i domsafsigelsen, som epn.dk har fået aktindsigt i.

Dommen fra Retten i Næstved blev senere stadfæstet af Østre Landsret, og procesbevillingsnævnet afviste antenneforeningens ønske om at prøve sagen ved Højesteret.

Aftalelovens § 36:
En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.

Skader konkurrencen

I de fleste antenneforeninger kan ethvert medlem blive udmeldt af foreningen med tre måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Det er dog langt fra alle foreninger, der følger den linje.

Epn.dk har gennemgået vedtægterne i 116 tilfældigt udvalgte danske antenneforeninger. Ifølge de vedtægter, som foreningerne har offentliggjort på deres hjemmeside, har 11 foreninger mellem 6 og 12 måneders opsigelsesvarsel.

Det gør sig bl.a. gældende i Hjørring Antenneselskab, der leverer tv til 20.000 husstande. Her er medlemmerne berettiget til at melde sig ud af foreningen med et års forudgående varsel inden regnskabsårets udløb.

En vidtrækkende dom

Det er dybt urimeligt over for medlemmerne, mener Sonny Kristoffersen, der er advokat, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og har forfattet 14 bøger om forbrugerret.

Han mener, at Hjørring Antenneselskab, og andre foreninger med opsigelsesvarsler på over tre måneder, skal tage dommen fra Retten i Næstved alvorligt.

”Det er en retsafgørelse, der rækker længere end den konkrete sag. Jeg mener, det er en afgørelse, som alle antenneforeninger bør rette sig ind efter,” siger han og forklarer hvorfor:

”Dommen danner præcedens, fordi retten i den konkrete sag ikke har kigget på foreningens omsætning eller størrelse. Retten har udelukkende kigget på aftaleforholdet og den situation, medlemmer kan komme ud i med lange bindingsperioder. Og så er det sådan set ligegyldigt, om en forening har 100 eller 10.000 medlemmer.”

"Dommen er meget klar og udstikker et generelt princip for, hvad der er en rimelig frist for et medlem af en antenneforening - uanset bevæggrunden for foreningens opsigelsesfrist."

Sonny Kristensen.

FDA: Det var en enkeltsag

Foreningen for Danske Antenneanlæg (FDA), der er brancheforening for alle antenneanlæg i Danmark, er lodret uenig i, at domsafgørelsen kan bruges som et pejlemærke for andre foreninger.

”Dommen tager ikke højde for, om den pågældende forening har en god grund til at have en længere bindingsperiode," siger Carsten Karlsen, der er landsformand for FDA.

Det argument holder ikke, mener Sonny Kristoffersen.

”Jeg kan ikke se, at der skulle være en bevæggrund for at stavnsbinde folk. Dommen er meget klar og udstikker et generelt princip for, hvad der er en rimelig frist for et medlem af en antenneforening - uanset bevæggrunden for foreningens opsigelsesfrist,” siger han.

FDA har ingen planer om at opfordre deres medlemmer til at ændre i deres vedtægter på baggrund af dommen. Foreningerne skal selv vurdere, om det er nødvendigt, fastslår Carsten Karlsen.

Skriv til os

Har du oplevet lange bindingsperioder eller andre problemer i forbindelse med opsigelse af medlemskab i din antenneforening?

I så fald vil vi gerne høre fra dig.

Skriv til os.

Passive medlemmer

Hjørring Antenneselskab forklarer sig med, at medlemmer af foreningen har mulighed for at få et passivt medlemskab.

Det koster et gebyr på 650 kr., hvorefter man får refunderet det kontingent og de programafgifter, man har forudbetalt.

Hvis man senere ønsker at blive medlem igen, er det gratis, og desuden er modellen med passivt medlemsskab, ifølge Hjørring Antenneselskab, en god mulighed for, at man som ejer af en bolig kan holde muligheden åben for en nem overdragelse til en ny ejer af boligen.

Men passivt medlemskab er en helt anden historie, fastslår Forbrugerrådets Martin Salamon. Det ændrer nemlig ikke på, at medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke længere vil være medlem, kan risikere at være bundet i op til to år.

Tid til forandring

Noget tyder på, at Hjørring Antenneselskab har taget kritikken til efterretning.

Foreningen har generalforsamling i slutningen af april, og indtil videre er en ændring af opsigelsesvarslet ikke på dagsordenen. Det skyldes, at foreningen ikke er blevet gjort opmærksom på dommen og opfattelsen af, at den danner præcedens.

"Men jeg er sikker på, at bestyrelsen vil være enig med mig i, at der er behov for, at vi får set på et forslag om ændring af vedtægterne til næste år," siger formanden for Hjørring Antenneselskab, Kurt Larsen.

Antenneforeninger med 6 til 12 måneders opsigelsesvarsel:

Forening

Udmeldelse

Hjørring Antenneselskab

1 års opsigelse ved udgangen af et regnskabsår

DOA - Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

1 års opsigelse ved udgangen af et regnskabsår

Antenneforeningen Trekanten

1 års opsigelse ved udgangen af et regnskabsår

Skjern Bredbånd

1 års opsigelse ved udgangen af et regnskabsår

Nørre Tranders Antenneforening

1 års opsigelse ved begyndelsen af et regnskabsår

Dronninglund Antenneforening

1 års opsigelse ved udgangen af et kalenderår

Tarm Antenneforening

6 måneders opsigelse ved udgangen af et regnskabsår

Skagen Antennelaug

6 måneders opsigelse ved udgangen af et kalenderår

Lendum Antennelaug

6 måneders opsigelse ved udgangen af et kalenderår

Østerbro Antenneforening

6 måneders opsigelse til en 1. januar

BRANCHENYT
Læs også