Moms af fast ejendom – men ikke for alle

Nye momsregler for salg af bygninger og byggegrunde har gjort, at der er opstået tvivl om, hvornår man er momspligtig.

Siden den 1. januar 2011 har der skullet opkræves moms ved salg af nye bygninger og byggegrunde. De nye momsregler har givet anledning til mange tvivlsspørgsmål, hvoraf en del er blevet afklaret ved bindende svar fra Skatterådet. Disse svar gør det i dag nemmere for aktører på ejendomsmarkedet at indrette sig, så den momsmæssige behandling optimeres.

Et af de centrale spørgsmål er, hvem der kan pålægges at opkræve moms ved salg af ejendomme...

BRANCHENYT
Læs også