Nye krav til digitalt byggeri

Der skal i fremtiden sættes strøm til en stor del af byggeprocessen.

Den danske byggesektor - bygherrer, rådgivere og udførende - stilles fremover over for krav om anvendelse af digitale bygningsmodeller, digitalt tilbud, digital aflevering, brug af digitale mangellister samt IKT-koordinering i forbindelse med deltagelse i offentlige og almene byggeprojekter.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Kravene er formuleret gennem to nye IKT-bekendtgørelser, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Det statslige byggeri har siden 2007 været omfattet af lignende regler, og det er i store træk de samme regler, som nu udbredes til også at omfatte regionale og kommunale byggerier.

Det almene boligbyggeri, som allerede er i gang med at digitalisere driften af byggeriet, kommer nu med i digitaliseringen, når der skal bygges nyt og renoveres.

Kravene gælder ved statslige og statsligt støttede byggeprojekter med en anslået entreprisesum på over fem mio. kroner, ekskl. moms.

Det gælder også kommunale og regionale byggeprojekter, og kommunalt og regionalt støttede byggeprojekter, med en anslået entreprisesum på mere end 20 mio. kroner, ekskl. moms, og ved almene byggeprojekter med en anslået entreprisesum på mere end 20 mio. kroner, ekskl. moms.

Kravene gælder både for nybyggeri, om- og tilbygning, renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

BRANCHENYT
Læs også