Betalingsbalancen dykker

Danmark har dog fortsat et solidt overskud på balancen. Forklaring: Stor dansk nettoformue.

Den danske eksport faldt i februar med 3,9 pct. Arkivfoto Foto: AP

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster faldt i februar til 3,5 mia. kr. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til et fald på 1 mia. kr. i forhold til januar og 1,7 mia. kr. i forhold til samme periode i 2012, og det skyldes ikke mindst, at overskuddet på varer er faldet med 1,6 mia. kr. fra januar til februar.

Ser man på balancen over de seneste 12 måneder, er der tale om et ganske solidt overskud på 102 mia. kr. Forklaringen skal primært findes i posten "løn og formueindkomst", der over de seneste 12 måneder har udvist et overskud på godt 50 mia. kr.

Flot overskud

Posten dækker over de penge, som virksomheder og private trækker hjem i forbindelse med afkast af investeringer i udlandet.

Vi forventer derfor, at dansk økonomi også i de kommende måneder vil stå stort set stille med små hop på stedet.

Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank

"Ved udgangen af 4. kvartal nåede Danmarks samlede nettoformue over for udlandet således op på 636 mia. kr., svarende til 35 pct. af BNP.

Og det er lige præcis afkastet fra denne stadig stigende nettoformue, som er med til at opretholde et stort og flot overskud på den danske betalingsbalance i en periode, hvor eksporten for alvor er kommet under pres," forklarer senioranalytiker i Nordea Jan Størup Nielsen i en kommentar til tallene.

Eksportfald

Også det danske handelsoverskud faldt fra 6,5 mia. kr. i januar til 4,1 mia. kr. i februar, og det skyldes ikke mindst et fald i eksporten på 3,9 pct., mens importen steg 0,8 pct.

Fakta
  • Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i februar 2013 på 3,5 mia. kr., hvilket er 1,0 mia. kr. lavere end i januar og 1,7 mia. kr. lavere end i februar 2012.
  • Faldet afspejler en nedgang i overskuddet på varer, som faldt med 1,6 mia. kr. fra januar til februar.
  • I forhold til februar 2012 faldt overskuddet med 3,2 mia. kr.
  • I februar faldt eksporten med 3,9 pct., mens importen steg med 0,8 pct.
  • Set over de seneste tre måneder er eksporten dog stort set uændret, mens importen er steget 3,6 pct.
  • Faldet i eksporten og stigningen i importen betyder, at handelsoverskuddet faldt fra 6,5 mia. kr. i januar til 4,1 mia. kr. i februar.
Kilde: Danmarks Statistik

"Over de seneste tre måneder har der været store udsving i eksporten fra måned til måned, hvilket tilsammen dækker over et stort set uændret niveau for hele perioden. Udsvingene skyldes betydelige månedsvise forskelle i salget af især lægemidler til bl.a.

USA og salget af brændsel til en større gruppe lande. I samme periode var der en jævn stigning i importen på 3,6 pct., især fordi vi købte mere brændsel fra bl.a. Rusland og Storbritannien," skriver Danmarks Statistik.

Flad udvikling

Faldet i eksporten kommer dog efter en kraftig stigning i januar, og ser man over de seneste tre måneder er der tale om en flad udvikling. Det samme gælder, hvis man ser udviklingen over det seneste år, og det er problematisk.

"Ser man bort fra de månedlige udsving er hovedindtrykket, at dansk eksport har stået stort set stille gennem det seneste år. Det er kritisk for dansk økonomi i en periode, hvor både forbrugere og virksomheder i Danmark holder på pengene. Dermed er der ingen trækmotor for dansk økonomi.

Desværre er der ikke meget, der tyder på en markant vending på kort sigt. Europæisk økonomi vil fortsat være præget af krisen, og både forbrugere og virksomheder i Danmark er fortsat forsigtige og holder på pengene. Vi forventer derfor, at dansk økonomi også i de kommende måneder vil stå stort set stille med små hop på stedet," skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.

Eksporten til Danmarks største eksportmarkeder, Tyskland og Sverige, faldt med henholdsvis 2,0 og 5,9 pct. i de seneste tre måneder. Eksporten til lande uden for EU steg til gengæld med 3,0 pct. blandt andet trukket op af eksport af lægemidler til USA og BRIK-landene samt minkskind til især Hongkong.

BRANCHENYT
Læs også