Minister: Bare rolig - de fleste skal nok klare den

26.000 boligejere med udløbende afdragsfrihed står foran kraftig forøgelse i boligudgifterne.

Omkring 300 husholdninger kommer i 2013 til at bruge mere end halvdelen af deres indkomst efter skat på at betale af på deres samlede gæld, hvis de påbegynder afdrag. Foto: Sanne Vils Axelsen

Der venter tusindvis af danske boligejere en brat opvågning, når perioden med afdragsfrihed udløber i år.

Efter 10 år med lempelige udgifter venter en væsentlig forøgelse af den månedlige betaling til boligfinansieringen, og tilmed har mange det problem, at de faldende boligpriser betyder, at restbeløbet overstiger de 80 pct., der maksimalt kan finansieres via et realkreditlån.

Gode alternativer

Det har fået Erhvervs- og Vækstministeriet til at se nærmere på problematikken for at få klarhed over, hvor mange husholdninger, der bliver berørt.

Problematikken med udløbet af afdragsfrihed illustrerer, at afdragsfrie lån ikke er uden risici.

Annette Vilhelmsen, erhvervs- og vækstminister

"Analysen viser, at langt de fleste husholdninger, som ikke kan få fornyet afdragsfriheden fuldt ud, vil kunne håndtere situationen.

De husholdninger, der ikke ønsker at bevare deres nuværende lån, har gode alternativer.  Enten omlægning af hele lånet til et nyt 30-årigt realkreditlån med afdrag eller et nyt afdragsfrit realkreditlån op til de 80 pct. kombineret med et banklån," siger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) i en pressemeddelelse.

Ingen lovændring på vej

Dermed afviser hun også at give en hjælpende hånd til de trængte boligejere, der altså må forhandle sig til rette med realkreditinstitutter og banker. Ikke mindst realkreditsektoren har ønsket ministeren på banen i spørgsmålet om de trængte boligejere.

"Jeg vil gerne understrege, at regeringen ikke vil lempe lovgivningen på dette område. For mig er det vigtigt, at vi værner om tiltroen til det særlige danske realkreditsystem. Det har tjent os godt gennem den seneste krise," siger Annette Vilhelmsen.

26.000 i klemme

Ifølge ministeriets undersøgelse er der i 2013 omkring 300 husholdninger, der kommer til at bruge mere end halvdelen af deres indkomst efter skat på at betale af på deres samlede gæld, hvis de påbegynder afdrag. Det tal vokser frem mod 2019 til omkring 26.000. Det svarer til 2,4 pct. af husholdningerne med realkreditgæld.

Mere end 80 pct. vil dog i perioden skulle bruge mindre end halvdelen af deres disponible indkomst på at betale deres boliggæld.

Siden 2007 er boligpriserne faldet med mere end 20 pct., men skulle udviklingen på markedet ændre sig til stigende priser i de kommende år, så vil antallet af boligejere, der kommer i klemme, falde, fordi flere vil opleve, at lånets samlede størrelse falder til under 80 pct. af boligens værdi.

Færre afdragsfrie lån

Senest har både direktøren i Nationalbanken, Lars Rohde, samt Den Internationale Valutafond kritiseret de afdragsfrie danske boliglån. Samme tone kan man spore hos erhvervsministeren.

"Problematikken med udløbet af afdragsfrihed illustrerer, at afdragsfrie lån ikke er uden risici. Derfor bør realkreditsektoren over de kommende år få nedbragt omfanget af afdragsfrihed. Jeg er tilfreds med, at institutterne har iværksat forskellige initiativer, der vil trække i den rigtige retning, og vil løbende følge udviklingen på området," siger ministeren.

Tager højde for risikoen

I realkreditsektoren er man ikke overrasket over konklusionen i undersøgelsen, der samtidig bliver set som et argument for, at den danske model fungerer godt.

"Det er klart, at der en øget risiko ved de afdragsfrie lån. Men det har realkreditsektoren allerede taget højde for. Dels ved ekstra sikkerhedsstillelse, dels ved en ansvarlig kreditvurdering, hvor man skal godkendes til et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag før man kan få et afdragsfrit lån.

Desuden er lånene blevet dyrere i forhold til lån med afdrag, som følge af den lidt højere risiko på de afdragsfrie lån. Men det ændrer ikke på, at afdragsfriheden har givet mange boligejere økonomisk fleksibilitet, uden at det har ført til økonomisk uføre. Det viser dagens rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet," siger direktør i Realkreditrådet Ane Arnth Jensen.

Læs analysen her.

BRANCHENYT
Læs også