Antenner skaber politisk røre

Flere partier kritiserer urimelige vilkår i antenneforeninger.

Liberal Alliances forbrugerordfører, Mette Bock. Foto: Joachim Adrian.

Det er urimeligt, at medlemmer af antenneforeninger risikerer at være bundet i op til to år - og det skal ophøre med det samme.

Epn.dk har inden for den seneste uge beskrevet, hvordan adskillige antenneforeninger kræver en opsigelse med et års varsel. Det har nu fået Liberal Alliances forbrugerordfører, Mette Bock, til at rette henvendelse til justitsminister Morten Bødskov (S).

Mette Bock vil sikre medlemmerne mod urimelige vilkår.

Eksempel:

I en antenneforening skal medlemmerne give besked et år i forvejen, hvis de ønsker at melde sig ud. Og de kan først blive meldt ud ved regnskabsårets udløb - som i dette eksempel er den 31. december.

Den 2. januar 2013 ringer et medlem til foreningen og siger, at han ønsker at melde sig ud.

I så fald kan han ikke blive udmeldt fra den 31. december 2013, fordi kravet om et års forudgående varsel ikke er opfyldt. Han skal vente til næste gang, regnskabsåret slutter - altså den 31. december 2014.

Til den tid har han været bundet i knap to år.

En principiel dom

I august i fjor stadfæstede Østre Landsret en dom fra Retten i Næstved, der slog fast, at tre måneders opsigelsesvarsel i antenneforeninger er passende.

Sonny Kristensen, der er advokat og ekstern lektor i forbrugerret ved Aarhus Universitet, er overbevist om, at dommen fra Næstved danner præcedens.

Han mener, at antenneforeninger, der på nuværende tidspunkt ikke følger dommens anvisninger, bør rette ind.

"Det er en retsafgørelse, der rækker længere end den konkrete sag. Jeg mener, det er en afgørelse, som alle antenneforeninger bør rette sig ind efter," siger Sonny Kristensen.

Urimelighed har sine grænser

Liberal Alliance er enig. Partiet ser med stor alvor på de lange opsigelsesvarsler.

"Dommen fra Retten i Næstved bør naturligvis danne præcedens. Det er helt uacceptabelt med de lange opsigelsesfrister, og sagen viser desuden, at nogle antenneforeninger er meget lidt kundeorienterede. Det er et stort problem," siger partiets forbrugerordfører, Mette Bock.

Venstre mener, at de lange opsigelsesvarsler er stærkt begrænsende. Partiets forbrugerordfører, Jan E. Jørgensen, pointerer dog også, at man som forbruger har en pligt til at læse betingelserne, før man melder sig ind i en forening.

"Men omvendt er der også grænser for, hvor urimelige opsigelsesvarsler en forening må have," siger han.

Lovgivning er overflødig

Det er ikke kun hos de borgerlige partier, at de lange opsigelsesvarsler medfører kritik. Socialdemokraternes forbrugerordfører, Mette Reissmann, kalder de lange bindingsperioder "unødvendige" og fastslår, at de forhindrer forbrugernes mobilitet.

Hun afviser dog, at politikerne bør gribe ind.

"Retspraksis er klar med dommen, og derfor kan yderligere lovgivning være overflødigt," siger hun.

Ikke desto mindre har Liberal Alliance stillet et konkret spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov (S), hvori han bedes svare på, om han mener, "at lovgivningen i tilstrækkelig grad beskytter forbrugerne mod urimeligt lange opsigelseskrav i antenneforeningerne."

Skriv til os

Har du oplevet lange bindingsperioder eller andre problemer i forbindelse med opsigelse af et abonnement/medlemskab?

I så fald vil vi gerne høre fra dig.

Skriv til os.

Fokus på pris og produkt

Aalborg-Nørresundby Antenneforening, der med sine 50.000 medlemmer er en af Danmarks største antenneforeninger, havde indtil for tre år siden 12 måneders opsigelsesvarsel for sine medlemmer.

Foreningen valgte dog at afskaffe den lange opsigelsesfrist, og det har på ingen måde ført til medlemsflugt.

Det fortæller foreningens formand, Ole Davidsen, der mener, at tiden er løbet fra de lange bindingsperioder.

”Hvis en antenneforenings produkter og priser ikke kan matche konkurrenterne, så er man selv skyld i, at medlemmerne smutter. Antenneforeningerne skal netop overleve på at være prisdygtige – ikke på at holde fast i kunderne for enhver pris," siger Ole Davidsen.

"Antenneforeninger skal overleve på at være prisdygtige – ikke på at holde fast i kunderne for enhver pris."

Ole Davidsen, formand for AN-TV.

Få det så ændret!

Forbrugerrådet har en klar opfordring til de foreninger, som har opsigelsesvarsler på over tre måneder.

"De kan passende bruge de kommende måneder, der traditionelt er tiden for generalforsamlinger, til at få rettet deres vedtægter," foreslår chefkonsulent Martin Salamon.

Epn.dk har gennemgået vedtægterne i 116 tilfældigt udvalgte danske antenneforeninger. Ifølge de vedtægter, som foreningerne har offentliggjort på deres hjemmeside, har 11 foreninger mellem 6 og 12 måneders opsigelsesvarsel.

Læs også