Konflikt mellem dagblade og DR skal i høring

I et forsøg på at få de faldende oplag og svigtende annonceindtægter på ret køl igen har den danske dagspresse de seneste måneder appelleret til Christiansborg om at stække DR og TV 2-regionerne på nettet.

Foto: DR

Og noget tyder på, at de ikke taler for døve øren. Folketingets kulturudvalg har netop besluttet at afholde en høring om public service-mediernes rolle i det danske samfund.

Det skriver Information. »En høring som denne er et godt instrument til at gå public servicemedierne efter i sømmene,« siger Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, der sammen med Ellen Trane Nørby (V) og Morten Marinus (DF) er kommet med forslag til høringens dagsorden.

Anklage: Konkurrence forvredet

Et af punkterne bliver netop DR's rolle i forhold til det kommercielle marked. Som Information kunne berette tirsdag, beskylder dagbladene DR og TV 2-regionerne for at forvride konkurrencesituationen med deres gratis nyhedstjenester, og brancheorganisationen Danske Medier har opfordret politikerne til helt at forbyde public service-medierne at lave netnyheder.

»Mediebilledet forandrer sig, og udviklingen gør det relevant at diskutere, hvordan vi fastlægger en passende ramme med plads til både public servicemedier og stærke private medier,« siger Mogens Jensen.

Han vil dog gerne understrege, at høringen ikke alene skal handle om DR's sammenspil med det øvrige medieudbud, men også om en diskussion af public service-begrebet generelt.

EL: DR skal være alsidig

Politikerne havde senest lejlighed til at diskutere disse forhold i forbindelse med forhandlingerne om den seneste medieaftale.

Den blev indgået i efteråret 2012 af alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og var ingenlunde restriktiv over for public service-medierne. Enhedslistens medieordfører, Per Clausen, sammenfatter den holdning, der lå til grund for aftalen:

»Jeg opfatter de licensbetalte medier som vigtige elementer i at sikre mangfoldighed og alsidighed i mediebilledet. De skal ikke svækkes ud fra en misforstået opfattelse af, at det kan styrke de kommercielle medier,« skriver han i en mail til Information.

Spørgsmålet er, om høringen skal ses som et udtryk for, at andre dele af Christiansborg siden efteråret er blevet mere lydhøre over for dagbladenes appel.

S: Aviserne har selv skylden

I mellemtiden er det svært at blive klog på flere af partiernes standpunkt i debatten. Mogens Jensen er ganske vist fortaler for høringen, som han mener er blevet nødvendig i forlængelse af den seneste tids debat.

Samtidig pointerer han, at aviserne selv har vænnet brugerne til gratis nyheder på nettet. Derfor ser han som udgangspunkt ingen pointe i at lade frustrationerne gå ud over DR og TV 2-regionerne.

Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen, opfordrede i vinter kulturministeren til at begrænse DR på nettet.

Han identificerede public service-medierne som en afgørende forhindring for dagbladenes overgang til online-brugerbetaling. Høringen skal efter planen finde sted inden Folketingets sommerferie.

Datoen er endnu ikke fastlagt.

BRANCHENYT
Læs også