Forsker: Elselskaber snører forbrugerne

Konkurrencen mellem selskaberne er øget, fordi de har lært at snøre os, mener forsker.

Der er store forskelle på, hvor aggressivt elselskaber forsøger at tiltrække nye kunder.

Nu har selskaberne fundet ud af, at de kan bilde folk ind, at de får nogle fordele ved at skifte fra et selskab til et andet.

Poul Erik Grohnheit, , seniorforsker ved DTU.

Kampen om elkunderne har aldrig været større.

Så klart er budskabet fra flere danske elselskaber.

Meldingen kommer først 10 år efter, at det blev gjort muligt for forbrugerne selv at tage stilling til, hvem der skal levere deres el.

Fordele skal opfindes

”Det har taget noget tid for selskaberne at finde ud af, hvordan de skal snøre forbrugerne. Nu har de fundet ud af, at de kan bilde folk ind, at de får nogle fordele ved at skifte fra et selskab til et andet.

Men fordelene for forbrugerne skal nærmest opfindes og skubbes frem. Det er lidt lykkedes nu, og samtidig bliver selskaberne aktuelle, fordi de i øjeblikket sender breve ud om, at forsyningspligten er ændret," siger Poul Erik Grohnheit som forklaring på, hvorfor selskaberne først nu oplever konkurrencen på markedet.

Poul Erik Grohnheit er seniorforsker på DTU, hvor han bl.a. beskæftiger sig med udviklingen på elmarkedet. Han mener, selskaberne produkter grundlæggende er meget ens, og at forbrugerne kun kan opnå en meget lille besparelse ved at skifte.

Øget konkurrence

Alligevel forsøger mange elselskaber i øjeblikket at overtale forbrugerne.

Loven
  • De ændrede forhold på el-markedet skyldes en ændring i elforsyningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2013.
  • Alle husstande er tilknyttet et el-selskab, der er forpligtiget til at sørge for, at husstanden får el. Men rammerne for el-selskaberne er nu blevet ændret.
  • Energistyrelsen har brugt noget tid på at finde nye el-leverandører, derfor kommer brevene først nu.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Vi kan se, at nogle af vores konkurrenter forsøger at kapre vores kunder. De står bl.a. i indkøbscentre og giver tilbud, som umiddelbart lyder gode, og så sender de breve ud til vores kunder,” siger Henrik Vorgaard, der er kundedirektør hos Fyns Energi.

OK er et af de selskaber, der sender reklamer og tilbud ud til danske husstande for at gøre opmærksom på selskabets tilbud.

Forskellige strategier

"Vi er rigtig aktive og ringer både rundt til folk og sender materiale ud. Vi tror på, at vi har været med til at sætte skub i markedet," siger kommunikationschef hos OK Lene Bonde, der ser frem til, at der forhåbentlig kan komme endnu mere konkurrence på elmarkedet.

Knap så aggressiv er Fyns Energi.

”Vi sørger for, at vi ligger fornuftigt prismæssigt på elpristavlen.dk, men vi laver ikke de intro- og kampagnetilbud, der får et selskab til at ligge i toppen på siden. Det er der nogle selskaber, der er meget bevidste om, og som spekulerer i at lave tilbud, hvor de nærmest forærer produktet væk i de første tre måneder,” siger Henrik Vorgaard.

På elpristavlen.dk kan man se, hvilke selskaber, der tilbyder kampagnetilbud til nye kunder.

Nye aktører på markedet

Selvom elselskaberne oplever en øget konkurrence, er antallet af forbrugere, der skifter elselskab, fortsat lavt. I 2012 skiftede 7 pct. selskab. Det er det højeste tal i fire år.

Men Poul Erik Gohnheit peger på, at der i løbet af de seneste år er kommet flere aktører på markedet. Det skaber mere konkurrence, fordi det truer de andre selskabers forretning og markedsandele.

Han understreger, at det er meget begrænset, hvor meget forbrugere kan spare ved at skifte selskab, fordi der i Danmark er meget høje afgifter på el. Afgifterne gør, at det kun er en lille del af elregningen, som elselskaberne kan konkurrere på, nemlig elprisen.

Læs også