Syv gode råd kort før skattedeadline

Den 1. maj er sidste frist, hvis man selv har rettelser til årsopgørelsen for 2012.

Der er risiko for fejl – særligt i de fradrag som man selv skal påføre selvangivelsen.

Sådan lyder det fra skatteeksperterne i revisionsvirksomheden Deloitte, der har lavet en liste med syv gode råd til skatteyderne.

Med omtrent to uger til, at fristen for at foretage ændringer i årsopgørelsen for 2012 udløber, er det ved at være sidste chance, hvis man har rettelser til den årsopgørelse, som Skat sendte ud i begyndelsen af marts.

Grav dybere

De fleste danskere har formentlig kigget opgørelsen og ikke mindst den beløbsmæssige konklusion igennem, men Deloitte anbefaler alligevel, at man bruger tid på at kontrollere de enkelte punkter.

”Det er vores erfaring, at mange ikke rigtig når længere end blot til lige at få tjekket, om der umiddelbart er en overskydende skat til udbetaling, eller om der hænger en restskat til betaling,” skriver Deloitte.

Ikke alt kommer af sig selv

Mange beløb indberettes ganske automatisk. Det gælder for eksempel løn, renter, faglige kontingenter og skat, og de opgørelser kan man som udgangspunkt godt regne med, noterer Deloitte.

”Men der er også mange beløb, som Skat ikke altid har korrekte oplysninger om, og her ser vi en stor fare for fejl. Det er typisk fradrag, som man selv skal påføre selvangivelsen,” lyder det fra Deloittes skatteeksperter.

Selskabet har på den baggrund udfærdiget følgende liste med syv punkter, som man bør kontrollere på sin årsopgørelse:

1. Service/håndværkerfradrag

Man kan få fradrag for udgifter til arbejdsløn afholdt i indkomståret 2012, men det kræver, at man selv indtaster beløbet via TastSelv.

Det kan være udgifter til almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindelige havearbejde m.m. samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af helårsboligen.

Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. år pr. person, men gives til alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest 31. december 2012.

2. Befordringsfradrag

Fradrag for befordring mellem hjem og arbejde er for de fleste ofte fortrykt på baggrund af oplysninger, som SKAT har fået indberettet fra arbejdsgiver.

Men der kan sagtens være tilfælde, hvor fradraget ikke længere er fortrykt – selvom man er vant til, at befordringsfradraget automatisk har været med på tidligere årsopgørelser.

Tjek altid om fradraget er med årsopgørelsen, og om det er korrekt i forhold til dage og afstand.

3. Fradrag for rejseudgifter

Har man i løbet af året haft udgifter i forbindelse med erhvervsmæssige rejser i Danmark eller udlandet, kan man tage fradrag for disse, eller hvis man har fået udbetalt skattefri godtgørelse med lavere satser end Skats – kan man faktisk tage fradrag for differencen.

Har arbejdsgiver dækket alle udgifter til kost efter regning, havde man herudover mulighed for at få udbetalt op til 25 pct. af standardsatsen for fortæring på 455 kr. til dækning af småfornødenheder med 113,75 kr. Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler denne ekstra godtgørelse, kan man selv tage fradrag med samme beløb pr. rejsedøgn.

Fradrag for rejseudgifter skal anføres i særskilt rubrik på selvangivelsen og er ikke (som øvrige lønmodtagerudgifter) begrænset af et bundfradrag på 5.500 kr. Så der er fradrag for alle udgifter, dog max. 50.000 kr. i 2012.

4. Fradrag for tab på fordringer

Gevinst og tab på pengefordringer (også i dansk valuta) er skattepligtige og skal selvangives som kapitalindkomst. Dog er der en bagatelgrænse på 2.000 kr., hvilket betyder, at kun et samlet netto kurstab på mere end 2.000 kr. giver fradrag. Tab og gevinst på aktier m.m. følger andre regler.

Men har man eksempelvis i 2012 haft et tab på Cimber Sterling-flybilletter som følge af konkursen (som ikke er blevet dækket af en forsikring eller lign.) – vil der være mulighed for fradrag for dette tab, ligesom det kan være aktuelt i mange andre lignende situationer.

5. Fradrag for ægtefælle- og børnebidrag

Husk fradrag for underholdsbidrag til tidligere ægtefælle samt børnebidrag.

6. Honorarmodtagere skal huske eventuelle fradrag

For personer, der har modtaget honorarer fra en virksomhed, vil disse være indberettet til Skat. Dog er det op til honorarmodtageren at sørge for at reducere den skattepligtige del af honoraret med eventuelle udgifter, som dokumenterbart er afholdt i direkte forbindelse med optjeningen af honoraret.

På den måde sikres, at der kun betales indkomstskat af netto-honoraret.

7. Indtægter

En ting er fradragene , men der er selvfølgelig også indtægterne, der skal påføres selvangivelsen, hvis dette ikke er sket automatisk.

Såfremt man har modtaget lejeindtægter for udlejning af lejlighed eller værelser i løbet af året, skal der aktivt tages stilling til, om lejeindtægten helt eller delvist (afhængigt af valget af skatteregler) skal indregnes på årsopgørelsen.

Hvis der er solgt aktier, obligationer eller investeringsbeviser m.v. i løbet af 2012, vil det også være nødvendigt at tjekke, om der er realiseret avancer, der ikke allerede fremgår af årsopgørelsen.

Udenlandske forhold vil heller ikke automatisk være indarbejdet i årsopgørelsen. Hvis man har konti eller depoter i udenlandske banker eller lign., er det nødvendigt aktivt at oplyse skat om indeståender og beholdninger – samt selvangive afkast fra disse konti. På lignende vis vil løn og honorarindtægter modtaget fra udlandet som udgangspunkt være skattepligtigt i Danmark, hvorfor disse indtægter også skal selvangives på årsopgørelsen. Såfremt man har udført arbejdet i udlandet, anbefaler vi dog, at revisor kontaktes, da forholdene kan være komplicerede.

Afslutningsvis skal nævnes, at online spillefugle skal huske at selvangive gevinster, som er vundet på online kasinoer m.v., der er registreret uden for EU.

Læs også