Bondo vil forhandle om 2 minutter

Lærernes forberedelsestid sættes nu til forhandling, men KL vil ikke diskutere den.

Lærerforeningens formand Anders Bondo. Foto: Stine Bidstrup

Danmarks Lærerforening med Anders Bondo Christensen i spidsen har foreslået, at der bliver afsat en tidspulje til opgaver, der knytter sig til undervisningen, så lærerne får 2 minutters forberedelse pr. elev pr. lektion. Forslaget vil lade det være op til den enkelte skoleleder at afgøre, hvordan forberedelsen skal fordeles mellem lærerne, så der bliver taget hensyn til lærernes erfaring og hvilke fag, de underviser i.

Men det forslag er lærerne nu villige til at forhandle om.

"Tidspuljen har aldrig været et ultimativt krav fra os, så vi er selvfølgelig villige til at se på den. Vi vil strække os langt for at få afsluttet den her konflikt," siger Anders Bondo Christensen til epn.dk.

I en almindelig folkeskoleklasse er der 21 elever og en lektion varer typisk 45 minutter.

Det betyder, at lærernes forslag i gennemsnit vil give 42 minutters forberedelse pr. lektion.

KL vil ikke forhandle om puljen

Men Kommunernes Landsforening, KL, afviser at indlede forhandlinger om forberedelsen.

"Vi vil ikke forhandle om puljen til forberedelse, for vi vil slet ikke have nogen pulje.

Grundlæggende er tanken om at have en pulje forkert, for når man har en pulje, så bliver en del af lærernes tid fastsat centralt til at skulle gå til et særligt formål,” siger Michael Ziegler, der er KL's chefforhandler.

Han understreger, at det for KL ikke er et spørgsmål om, hvorvidt lærerne skal have forberedelse eller ej, men om at tankegangen om at putte forberedelsen i puljer er forfejlet.

Forskellige beregninger

Lærerformanden har svært ved at forstå, hvorfor KL ikke vil forhandle om forberedelsen.

"Det er besynderligt. Især fordi KL nu gør det, at de går ud og prøver at beregne, hvor meget mere vores forslag vil koste end deres. Deres beregninger viser, at vores forslag øger omkostningerne, men det viser vores ikke. Derfor må vi mødes og finde ud af det i fællesskab,” siger Anders Bondo Christensen.

Men det får ikke Michael Ziegler til forhandlingsbordet.

”Lærernes arbejdstid skal ikke være bundet i centrale aftaler. Det skal være skolelederen, der alene bestemmer den, ikke fagforeningen,” siger Michael Ziegler til epn.dk.

Lockouten af lærerne startede 1. april. Den kører nu på tredje uge.

Læs også