En halv milliard på Dongs bundlinje

Overskuddet dykker markant i Dong Energy, der dog tjener godt på olie og vind.

Foto: Thomas Borberg

Overskuddet er dykket ganske markant i det forgangne år hos den statsejede energikæmpe Dong Energy.

Af det netop offentliggjorte regnskab for første kvartal fremgår det, at Dong i årets første tre måneder høstede et resultat før skat på 0,5 mia. kr. Det er 1,8 mia. kr. lavere end i samme periode forrige år.

Et skridt i den rigtige retning

Forklaringen på nedgangen skal dog findes i det faktum, at man i 2012 indregnede en avance fra salget af Oil Terminals på 2 mia. kr. Fraregnet den engangsindtægt er der tale om en fremgang på bundlinjen.

Efter et udfordrende 2012 var første kvartal et første skridt i den rigtige retning.

Adm. direktør i Dong Energy Henrik Poulsen.

"Efter et udfordrende 2012 var første kvartal et første skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stort stykke arbejde foran os i forhold til at styrke Dong Energys kapitalstruktur og sikre fundamentet for vores vækstambitioner," siger adm. direktør i Dong Energy Henrik Poulsen.

Tilfredsstillende

Driftsresultatet Ebitda landede på 4,6 mia. kr. i første kvartal mod 3,6 mia. kr. i samme periode i fjor. Det skyldes i høj grad indtjeningen på selskabets offshore vindaktiviteter, højere olieproduktion samt en sænkelse af omkostningerne.

"Udviklingen i resultatet for årets første tre måneder er tilfredsstillende og alle fem forretningsområder er på linje med vores forventninger," siger Henrik Poulsen og fortsætter:

"Implementeringen af den strategi og finansielle handlingsplan, som blev fremlagt sammen med årsrapporten i februar, kører fremad som planlagt. Herunder arbejdet med at udbygge vores vækstforretninger, frasælge ikke-kerne aktiviteter, restrukturere de tabsgivende gasaktiviteter, reducere omkostningerne og rejse ny egenkapital. På den baggrund fastholder vi de tidligere udmeldte forventninger til 2013-14," lyder det fra topchefen.

Olie og vind

Særligt forretningsområdet Wind Power har løftet sig markant i det forgangne år. Fra en omsætning på 1.587 mio. kr. og en Ebitda på 578 mio. kr. i første kvartal 2012 til henholdvis 3.246 mio. kr. og 1.239 mio. kr. i det senest forgangne kvartal. Stigningen kom primært fra den britiske havmøllepark London Array, der producerede den første strøm i slutningen af 2012.

Også forretningsområdet "Exploration & Production", der dækker olie- og gasproduktion, har løftet sig indtjeningsmæssigt til 2.014 mio. kr. i første kvartal i år fra 1.643 mio. kr. sidste år. Det skyldes blandt andet lavere omkostninger til reparation af Siriplatformen.

I de øvrige områder var der stort set stilstand i udviklingen fra i fjor.

Fastholder forventninger

Det går til gengæld den forkerte vej for selskabets gældsposter. Den renteværende nettogæld voksede således med 2,6 mia. kr. fra udgangen af 2012 til 34,5 mia. kr.

Ligeledes voksede nettoinvesteringerne i primært gas- og oliefelter med 5,2 mia. kr. fra 2 mia. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet af anstrengelserne i årets første kvartal får ikke selskabets ledelse til at rykke på forventninger til indeværende år, hvilket altså skal give følgende afkast:

  • EBITDA for 2013 forventes at udgøre 11,5-12,5 mia. kr.
  • Nettoinvesteringerne for 2013 og 2014 forventes at udgøre 25-30 mia. kr.
  • Nøgletallet justeret nettogæld / Ebitda forventes nedbragt til omkring 2,5 ved udgangen af 2014 (3,8 efter første kvartal 2013 og 4,0 i hele 2012)
BRANCHENYT
Læs også