Bødskov fastholder tv-jerngreb

Medlemmer af antenneforeninger risikerer stadig lange opsigelsesvarsler.

Justitsminister Morten Bødskov (S) Arkivfoto: Carsten Bundgaard

Du må bide i det sure æble eller gå rettens vej.

Justitsminister Morten Bødskov (S) har afvist, at det er politikerne, der skal beskytte medlemmer af antenneforeninger mod urimeligt lange opsigelsesvarsler.

Liberal Alliances forbrugerordfører, Mette Bock, har spurgt ministeren direkte, om han mener, at lovgivningen i tilstrækkelig grad beskytter forbrugerne. Spørgsmålet blev stillet, efter at epn.dk har beskrevet, hvordan nogle antenneforeninger binder deres medlemmer i op til to år.

Det har medført kritik fra Forbrugerrådet, eksperter og flere partier på Christiansborg. Men ministeren slår nu fast, at problemet bedst løses gennem retspraksis - og ikke gennem politiske tiltag.

Eksempel:

I en antenneforening skal medlemmerne give besked et år i forvejen, hvis de ønsker at melde sig ud. De kan først meldes ud ved regnskabsårets udløb - som i dette eksempel er den 31. december.

Den 2. januar 2013 ringer et medlem til foreningen og siger, at han ønsker at melde sig ud.

I så fald kan han ikke blive udmeldt fra den 31. december 2013, fordi kravet om et års forudgående varsel ikke er opfyldt. Han skal vente til næste gang, regnskabsåret slutter - altså den 31. december 2014.

Til den tid har han været bundet i knap to år.

Urimelig varsel

Diskussionen om, hvorvidt antenneforeninger kan binde deres medlemmer i op til to år, bunder i en sag fra Næstved, hvor et medlem blev hevet i retten af sin antenneforening.

Her slog Retten i Næstved fast, at den mener, tre måneders opsigelsesvarsel er rimeligt for forbrugeren.

Retten fandt desuden, at Forbrugeraftalelovens § 25, der drejer sig om opsigelse af løbende aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, ikke var gældende. Antenneforeningen kunne ikke anses for at være erhvervsdrivende, lød vurderingen.

Dommen blev senere stadfæstet af Østre Landsret.

Op til domstolene

Morten Bødskov oplyser i sit svar til Liberal Alliance, at han af principielle årsager ikke udtaler sig om konkrete sager, der har været behandlet ved domstolene.

"Mere generelt er det min opfattelse, at det fortsat skal bero på en konkret vurdering, om der er tale om en forbrugeraftale, ligesom det også skal være overladt til domstolene på baggrund af en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder at vurdere, om det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre en aftale eller et vilkår i en aftale gældende.

Det er spørgsmål, som er bedst egnet til at blive løst gennem retspraksis," lyder ministerens svar.

Aftalelovens § 36:
En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.

Ingen grund til ændring

Epn.dk har gennemgået vedtægterne i 116 tilfældigt udvalgte danske antenneforeninger.

Ifølge de vedtægter, som foreningerne har offentliggjort på deres hjemmeside, har 11 foreninger mellem 6 og 12 måneders opsigelsesvarsel.

Der er ingen maksimumsgrænse for, hvor lange opsigelsesvarsler en antenneforening kan kræve af sine medlemmer. Det til trods mener ministeren, at forbrugernes rettigheder sikres tilstrækkeligt.

"Jeg finder således ikke, at der på det foreliggende er grundlag for at ændre på hverken generalklausulen i aftalelovens § 36 eller forbrugeraftalelovens § 25."

BRANCHENYT
Læs også