Nu bliver det muligt at stoppe konkursryttere

Et flertal i Folketinget har strammet grebet om banditter i habitter.

Konkurskarantænen er en del af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Indsatsen omfatter også, at strafferammen for kursmanipulation og insiderhandel skærpes. Foto: Thomas Borberg

Erhvervsfolk, der gang på gang tømmer virksomheder for værdier for herefter at lade dem gå konkurs, skal stoppes.

I dag, tirsdag, vedtog et flertal i Folketinget en lov om karantæne til bekæmpelse af såkaldt konkursrytteri.

Essen af den nye lov er, at personer, der spekulerer i virksomhedernes konkurser for at tjene penge til sig selv, skal kunne forbydes at drive virksomhed i tre år. Også stråmænd og personer, der driver virksomhed gennem stråmænd vil kunne stoppes.

Hovedpunkter:
  • Personer, som har siddet i ledelsen af en konkursramt virksomhed, kan pålægges konkurskarantæne.
  • Det gælder også personer, som reelt har været med i ledelsen i en virksomhed uden at være registreret som leder. Forslaget sigter altså også mod at bekæmpe såkaldt stråmandsvirksomhed.
  • Der stilles krav om, at personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Der vil være tale om en skønsmæssig vurdering, som foretages af skifteretten.
  • Hvis en person overtræder en konkurskarantæne, er der efter omstændighederne mulighed for at pålægge en ny karantæne, og i den forbindelse udvides karantænen til at omfatte et forbud mod at deltage i ledelsen af enhver form for erhvervsvirksomhed.
  • Overtrædelse af konkurskarantæne straffes desuden med bøde eller fængsel indtil seks måneder efter straffelovens § 131.

Et effektivt værktøj

Loven sætter hårdt mod hårdt, og den er et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener justitsminister Morten Bødskov (S).

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får mulighed for at slå hårdt ned på konkursrytteri. Det har haft store konsekvenser for virksomheder, forbrugere og andre kreditorer, når skruppelløse erhvervsfolk har kørt den ene virksomhed efter den anden i sænk og selv skummet fløden. Konkurskarantæne er et effektivt værktøj mod dette," siger Morten Bødskov.

Med loven indføres et såkaldt konkursregister. Personer i registret kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab eller blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos Skat.

Strengere straffe

Allerede sidste år foreslog Konkursrådet at indføre en karantæneordning for at stoppe konkursrytterne.

Ordningen blev bakket op af eksperter, bagmandspolitiet, revisorer og advokater.

Konkurskarantænen er en del af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Indsatsen omfatter også, at strafferammen for kursmanipulation og insiderhandel skærpes, og at politiet får bedre muligheder for at efterforske økonomisk kriminalitet.

Da loven om konkurskarantæne er en nyskabelse i dansk ret, vil der blive foretaget en evaluering af loven efter fem år.

BRANCHENYT
Læs også