Nordea skal spare 3,3 mia. kr.

I de kommende år skal omkostningerne holdes i ave. Medarbejderantallet falder.

Foto: Colourbox

Den nordiske storbank-koncern kan se tilbage på et første kvartal af 2013, hvor indtægterne i store træk er identiske med første kvartal af 2012. I løbet af de første tre måneder i år er der kommet ca. 10,4 mia. kr. ind i renteindtægter mod godt 10,6 mia. kr. i samme periode året før.

Første kvartal af 2013 bød desuden på driftsindtægter på 19 mia. kr. og et resultat før nedskrivninger på 9,4 mia. kr.

Til gengæld viser kvartalsregnskabet, at Nordea har formået at få tøjlet nedskrivningerne en smule. Samlet set er de faldet 9 pct.

"Vores initiativer på indtægtssiden havde en positiv effekt, og det lykkedes os at mindske de negative følger af lave renter og et lavt aktivitetsniveau blandt erhvervskunder. Vi er overbevist om, at disse initiativer også fremover vil være en drivkraft for driftsindtægterne," hedder det i en kommentar fra koncernchef Christian Clausen.

Det ordinære resultat endte på 7,9 mia. kr. mod 7,7 mia. kr. i samme periode af 2012.

Omkostningerne skal ned

Af kvartalsregnskabet fremgår det, at Nordea planlægger at holde en stram snor i udgifterne det kommende år. Således skal omkostningerne reduceres med 450 mio. euro (godt 3,3 mia. kr.) i 2013 til 2015. I løbet af 1. kvartal er medarbejderantallet reduceret med 100 medarbejdere. Og samme tendens vil præge den kommende periode, lyder det.

Nordea har i dag 123 kassebetjente filialer i Danmark.

Fremgang i Danmark

Og nu, vi taler om Danmark. De danske aktiviteter kastede i første kvartal et overskud før skat på 827 mio. kr. af sig. Der er tale om en fremgang på 178 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

I den danske forretning har man ligeledes formået at få mere styr på nedskrivningerne, der faldt til 641 mio. kr. mod 835 mio. kr. i første kvartal, 2012.

Nordea: 1. kvartal 2013

Mio. euro

1. kvartal 2013

1. kvartal 2013

Nettorenteindtægter

1.400

1.420

Driftsindtægter i alt

2.558

2.531

Resultat før nedskrivninger

1.259

1.255

Nedskrivninger på udlån, netto

-199

-218

Ordinært resultat            

1.060

1.037

Egenkapitalforrentning, pct. 

11,3

11,9

BRANCHENYT
Læs også