Spar Nord bag bedste regnskab i seks år

Den nyfusionerede bank sparker krisen på behørig afstand med stærkt regnskab.

Fusionen med Sparbank har gavnet Spar Nord, der har fået en god start på året. Foto: Carsten Snejbjerg

Den store nordjyske Spar Nord-bank har fået en forrygende begyndelse på 2013.

Med et overskud på 193 mio. kr. før skat har banken leveret sin bedste kvartalsbundlinje siden 2007, før finanskrisen for alvor rykkede ind i direktionslokalerne.

Succesfuld fusion

Forklaringen skal angiveligt findes i den nylige fusion med Sparbank.

"Den vellykkede fusion med Sparbank er en af de væsentligste årsager til, at vi til trods for et udfordrende marked er i stand til at levere en pæn vækst og det bedste kvartalsresultat i flere år," siger adm. direktør Lasse Nyby.

Kvartalsoverskuddet svarer til en egenkapitalforrentning på 12,7 pct. og er en forbedring af resultatet for samme periode i fjor på hele 35 pct., da overskuddet lød på 144 mio. kr.

Udgifterne stiger markant

Det skyldes ikke mindst et løft i nettorenteindtægterne og nettogebyrindtægterne på henholdsvis 17 pct. og 29 pct. Det er dog ikke kun indtægterne, men også udgifterne, der er løftet af fusionen.

Omkostningerne er således 54 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Det skyldes ikke mindst, at banken beskæftiger 241 medarbejdere mere efter fusionen og har højere omkostninger til at håndtere det øgede antal kunder.

Udlånsfald

Mere bekymrende er det for banken, at den samlede mængde af udlån er faldet fra 39.058 mio. kr. i fjerde kvartal 2012 til 37.998 mio. kr. i første kvartal i år. Danske virksomheder og private husholdninger låner ganske enkelt for lidt og betaler for meget af gælden af.

"Blandt udfordringerne er det fortsat den lave vækst i samfundsøkonomien - og dermed presset på udlånsvolumen - der giver anledning til flest panderynker. Men alt i alt er der bestemt en overvægt af positive forhold i kvartalsregnskabet: Vi har betydelig indtægtsfremgang, styr på omkostningerne, faldende nedskrivninger og en særdeles stærk kapital- og likviditetsposition," siger Lasse Nyby.

Nedskrivningsdyk

Ganske opsigtsvækkende så falder nedskrivningerne markant fra 156 mio. kr. i fjerde kvartal 2012 til 109 mio. kr. i årets første tre måneder. Det svarer til en nedskrivningsprocent på 1 pct. Der er dog noteret en lille stigning på 3 mio. kr. fra første kvartal i 2012.

"Der er tale om et ret markant fald i nedskrivningerne sammenlignet med forrige kvartal, men det er stadig et betydeligt niveau, som altovervejende kan henføres til vores erhvervskunder," siger Lasse Nyby.

Trods den gode begyndelse på året, så fastholder Spar Nord forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger og engangsomkostninger på 1,0–1,1 mia. kr.

Tabel for Spar Nord for første kvartal af 2013:

I mio. kr.

1. kvartal 2013

1. kvartal 2012

Årets resultat 2012

Netto renteindtægter

450,8

385,9

1.542,4

Netto rente/gebyr

725,2

539,1

2.099,4

Nedskrivninger

108,6

105,8

593,6

Resultat før skat

192,6

144,0

290,1

Nettoresultat

148,7

109,8

223,8

BRANCHENYT
Læs også