"Byggebosser blæser på sikkerheden"

De gør det bevidst, lyder kritikken fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet gennemførte 83 kontrolbesøg og fandt alvorlige overtrædelser hos 41 byggepladser.  Arkivfoto: Stine Bidstrup

Vaklende stilladser. Huller i gulvet, der ikke er skærmet ordentligt af. Fare for nedstyrtning samt rod og uorden.

Tirsdag afslørede en landsdækkende aktion, at det stadig halter gevaldigt med sikkerheden på mange byggepladser landet over.

Arbejdstilsynet gennemførte 83 kontrolbesøg og fandt alvorlige sikkerhedsproblemer. Ved halvdelen af besøgene blev al arbejde på byggepladsen stoppet øjeblikkeligt, indtil problemerne var bragt i orden.

Aktionen:
  • Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 83 kontrolbesøg og gav i alt 73 reaktioner.
  • En reaktion betyder, at Arbejdstilsynet giver påbud/forbud eller vejledning på stedet.
  • Af de 73 reaktioner, Arbejdstilsynet gav på dagen, blev 41 givet på grund af alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.
  • I sådan et tilfælde bliver arbejdet på den pågældende byggeplads stoppet øjeblikkeligt, indtil forholdene er bragt i orden.
  • Aktionen viste desuden, at cirka hver femte udenlandske virksomhed ikke var anmeldt korrekt.
  • Skat medvirkede også i aktionen og fandt 45 mulige overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Skat kontrollerede i alt 78 virksomheder.
  • Politiet anholdt tre tredjelandsstatsborgere, der arbejdede uden arbejdstilladelse.
  • Aktionen var den tredje af årets otte landsdækkende aktioner mod social dumping. Dertil følger 24 regionale aktioner.

Ingen undskyldning

"Vi har igen konstateret, at der er stigende aktivitet inden for byggeriet, og desværre er der fortsat mange, der tilsidesætter dansk lovgivning. Det er både danske og udenlandske virksomheder," siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Hasse Mortensen.

Mens de udenlandske kan være undskyldt, fordi de måske ikke kender til den danske sikkerhedslovgivning, er der hos de danske virksomheder tale om "et bevidst fravalg af sikkerhed," mener Hasse Mortensen.

"Jeg kan virkelig ikke forestille mig, at der ikke er tale om et bevidst fravalg. Det burde ikke være muligt, at en håndværksvirksomhed i Danmark ikke ved, hvordan man skal beskytte sine medarbejdere."

Mistanke på forhånd

Hasse Mortensen påpeger, at det i sidste ende er bygherrens ansvar, at sikkerheden på byggepladsen er i orden. Også selvom det er den enkelte håndværksmester, der varetager det daglige arbejde på pladsen.

I den pågældende aktion var der tale om besøg på pladser, hvor Arbejdstilsynet i forvejen havde en mistanke om, at der var problemer med sikkerheden.

Der var altså ikke tale om tilfældigt udvalgte byggepladser.

Pas på rodet

Rod og uorden er et af de største problemer, som Arbejdstilsynet støder på under besøg på byggepladser.

Selvom det kan virke småligt at give byggebosser påbud om at rydde op, inden arbejdet kan fortsætte, skal man huske på, at rod og uorden kan være særdeles farligt.

"Det er en af de største årsager til, at der sker ulykker på byggepladser. Konsekvensen er, at arbejdere må tage sygedage eller skal til behandling på hospitalet," siger Hasse Mortensen.

Der sker hvert år omkring 1.100 alvorlige ulykker og 10 dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen, og ofte er det de samme slags ulykker, der gentager sig.

"Vi accepterer ikke, at virksomhederne konkurrerer med hinanden på sikkerheden og sætter de ansattes liv og lemmer på spil."

Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Uacceptabelt

Dansk Byggeri ser med stor alvor på, at tirsdagens kontrolbesøg afslørede så store problemer med sikkerheden.

"Det understreger, at vi har brug for Arbejdstilsynets hjælp til at lukke hullerne, og at aktionerne er yderst vigtige," siger Mette Møller Nielsen, der er arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri.

"Vi har den holdning, at arbejdsmiljøet selvfølgelig skal være i orden. Det koster at sætte et ordentligt stillads op, og det koster at vedligeholde det og holde opsyn med det. Men vi accepterer ikke, at virksomhederne konkurrerer med hinanden på sikkerheden og sætter de ansattes liv og lemmer på spil," siger hun.

Problemerne aftager ikke

Arbejdstilsynet var ikke alene under tirsdagens aktion, der også var rettet mod udenlandske virksomheder inden for det grønne område og restauranter. Den blev gennemført sammen med Skat og politiet, og Skats observationer var heller ikke opmuntrende.

78 virksomheder blev kontrolleret, og Skat fandt, at over halvdelen af virksomhederne muligvis har overtrådt skatte- og afgiftslovgivningen. Det skal nu undersøges.

Samtidig blev det konstateret, at knap hver 10. virksomhed ikke var registreret som virksomhed.

"Dette er årets tredje landsdækkende aktion, og den niende i alt, siden vi startede i 2012. Omfanget af mulige fejl forekommer på ingen måde aftagende. Derfor er det vigtigt, at vi i myndighedssamarbejdet fortsat er aktive og synlige og gennemfører aktioner på området," siger Lars Jepsen, der er underdirektør i Skat.

I forbindelse med aktionen anholdt politiet tre tredjelandsstatsborgere, der arbejdede uden arbejdstilladelse.

BRANCHENYT
Læs også