Skattesmæk på 148 mio. kr.

En gennemgang viste, at ansatte stadig undlader at fortælle Skat om medarbejdergevinst.

Når ansatte køber medarbejderaktier på favorable vilkår, er selve tildelingen af aktien skattefri. Men ved salget skal der opgøres en avance, som er skattepligtig.

De tjekkede det sidste år, og nu tjekker de det igen.

Skat sætter igen i år fokus på salg af medarbejderaktier, så hvis du stadig ikke har fået selvangivet dine medarbejderaktier korrekt, kan det være en god idé at komme i sving.

En gennemgang i tre større danske unoterede aktieselskaber har afsløret, at mange ansatte undlader at fortælle Skat om gevinsten ved salg af medarbejderaktier.

"Der er endda en del af dem, vi havde kontakt til ved vores første gennemgang tilbage i 2011, der stadig ikke får selvangivet korrekt. Det er ikke godt nok."

Mogens Pedersen, Skat.

"Ikke godt nok"

Når ansatte køber medarbejderaktier på favorable vilkår efter nærmere bestemte regler, er selve tildelingen af aktien skattefri.

Men ved salget skal der opgøres en avance, som er skattepligtig. Det undlader mange at opgøre, viser Skats gennemgang.

"Det har vist sig, at der på trods af Skats kontakt og vejledning stadig er mange ansatte, der ikke får selvangivet deres salg af medarbejderaktier korrekt. Der er endda en del af dem, vi havde kontakt til ved vores første gennemgang tilbage i 2011, der stadig ikke får selvangivet korrekt. Det er ikke godt nok," siger Mogens Pedersen, der er underdirektør i Skat.

Skats gennemgang i de tre selskaber førte til ændringer i årsopgørelsen for 3.000 personer. Ændringerne beløb sig til i alt 148 mio. kr. for indkomstårene 2009-2011.

Bøder på 20.000 kr.

En del af de ansatte slap dog ikke med et skattesmæk. Skat går nu i gang med sagsbehandlingen af ca. 400 ansvarssager, og der er allerede givet heftige bøder for det, Skat karakteriserer som bevidste overtrædelser.

"Vi har været igennem de første sager, og allerede nu må vi give bøder i en størrelsesorden på mellem 6.500 og 20.000 kr. Bøderne bliver givet i de sager, hvor unddragelsen af skat er meget stor, og hvor vi vurderer, at det ikke handler om, at reglerne er misforstået. Eller hvis der er tale om, at der år efter år ikke bliver selvangivet," fortæller Mogens Pedersen.

Der er stadig god mulighed for at få selvangivet sine medarbejderaktier for indkomståret 2012. Fristen for at selvangive er 1. maj, mens den udvidede selvangivelse lukker den 1. juli.

Læs mere om reglerne her.

BRANCHENYT
Læs også