Domstol stadfæster EU-forbud mod handel med sæl

EU-Domstolen siger god for, at EU bruger et importforbud til at beskytte både det indre marked og sælbestanden

Gråsæler Foto: Colourbox

EU-Domstolen siger god for EU's forbud mod kommerciel handel med sælkød og sælskind.

En større gruppe sagsøgere bestående af blandt andre fangere, forarbejdningsvirksomheder og handlende fra Canada, Grønland og en række andre lande havde bedt domstolen underkende forbuddet, som EU har indført for at begrænse jagten på sæler...

BRANCHENYT
Læs også