Genanbringelse i fast ejendom

Ved skattemæssig genanbringelse er det muligt at udskyde beskatningen af en fortjeneste ved salg af en erhvervsejendom, hvis sælgeren samtidig køber en ny erhvervsejendom.

Der er på det seneste truffet to afgørelser om genanbringelse, der er værd at have i baghovedet, hvis man har foretaget genanbringelse eller er i overvejelser herom.

Reglerne om genanbringelse har betydning for de mange erhvervsdrivende, der sælger en erhvervsejendom og samtidig køber en ny ejendom, der også skal anvendes erhvervsmæssigt...

Læs også