Kapløbet mod fossile brændstoffer kræver nytænkning

Skal Danmark nå målet om at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, skal vi være bedre til at finde de innovative energiløsninger. Og det kræver, at der tænkes langsigtet og på tværs af faggrupper, lyder budskabet fra eksperter.

Verdens længste vindmølle i 2012 på Det Nationale Testcenter i Østerild, Sydthy. Men som rammerne for innovation er nu, risikerer Danmark at gå glip af fremtidens vindmølleeventyr, lyder det fra ekspert. Foto: Rene Schutze

Forestil dig følgende: Hvis Jorden havde eksisteret i 24 timer, havde mennesket levet på Jorden i lidt over et minut. I løbet af få hundrededele af et sekund har mennesket så opbrugt omkring halvdelen af de kendte, fossile brændstoffer på Jorden. Som reaktion på denne udvikling og af klimahensyn har den danske regering sat som mål, at Danmark skal være fuldstændig uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Men hvis Danmark skal nå det mål, er der behov for innovative energiløsninger for fremtiden. Og det kræver en langsigtet politisk indsats, hvor man kigger på tværs af både sektorer og faggrupper, lyder budskabet fra eksperter.

I dag præges de innovationsprojekter, der får støtte igennem staten, dog af en kortsigtet tankegang. Det mener Flemming Nissen, tidligere direktør for forretningsudvikling i Dong Energy Generation og i dag koordinator på Syddansk Universitets energiuddannelse:..

BRANCHENYT
Læs også