EU skruer op for borgernes frie bevægelighed

De EU-borgere, der flytter til andre lande, skal oplyses mere om deres krav og rettigheder. Nyt direktiv pålægger landene at sørge for det, så flere vælger at flytte udenlands.

Europæerne skal flytte mere rundt til andre lande for at arbejde, og derfor vedtog EU-Kommissionen i går et direktivforslag, der vil pålægge medlemslandene at informere udenlandske borgere bedre om deres rettigheder, og hvilke klagemuligheder de har.

Men det er en helt forfejlet tilgang i en tid med stor europæisk arbejdsløshed, og hvor der især er en bevægelse fra øst mod vest, mener Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt...

Læs også